Γερανογέφυρα αλουμινίου, στατική έκδοση, με διπλό φορέα, μέγιστο φορτίο ανύψωσης 2.000 kg και 3.000 kg

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παραδοτέα υλικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Γερανογέφυρα αλουμινίου στατική έκδοση με διπλό φορέα

  • με αναδιπλούμενα πλευρικά πλαίσια,
  • συμπεριλ. επικαθήμενο ασφαλιζόμενο κυλιόμενο βαγονέτο
  • συμπεριλ. ενσωματωμένος, Οριζόντιος ρυθμιστής,
  • συμπεριλ. Υποδοχή τοποθέτησης

Το σύστημα γερανογέφυρας αλουμινίου είναι μια εξαιρετικά κινητική, ευέλικτη και ρυθμιζόμενη κατά το μήκος και το ύψος, αυτόνομη κατασκευή.

Η γερανογέφυρα αλουμινίου μπορεί να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε ελάχιστο χρόνο με σχετικά λίγες κινήσεις των χεριών.

Δεν απαιτούνται δομικές μετατροπές (π.χ. στερεώσεις με βύσματα ή παρόμοια).