лична защита при падане

лична защита при падане

Download

Повдигане на товари и обезопасяване на хора - тествано и одобрено

ВСИЧКИ стандартни алуминиеви портални кранове SCHILLING са тествани и одобрени за транспортиране на материали и обезопасяване на хора.

Усъвършенстваните системи на алуминиевите портални кранове SCHILLING могат да се използват и за други цели. В допълнение към традиционното повдигане на товари, сега се сертифицира и разрешава и обезопасяването на хора.

Алуминиевият портален кран SCHILLING е тестван за тип в комбинация с количка като устройство за закрепване в съответствие с DIN EN 795:2012. Лицето, което трябва да бъде закрепено, може да се закрепи директно към количката, като използва "лични предпазни средства" по свой избор. След това всеки спасител може да се закрепи към същата количка.

Максимум един потребител на количка може да се обезопаси срещу падане с помощта на личните си предпазни средства. Самата количка се обезопасява чрез активиране на червената лента.

Като цяло нашите алуминиеви системи за портални кранове се характеризират с висока гъвкавост и лесно управление. Свободностоящата конструкция с възможност за регулиране на височината и дължината може лесно да се монтира и демонтира с няколко прости стъпки. Не са необходими никакви конструктивни промени (напр. дюбелни закрепвания или други подобни).

 

Етикетиране на личните предпазни средства върху страничната рамка и количката

Примерен пример - товароносимост 1 000 kg