Импресум SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Данните се предоставят в съответствие с § 5 ЗСАВИ:

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
ул. „Ернст Цимерман“ 9-11 (Ernst-Zimmermann-Str. 9-11)
88045 Фридрихсхафен (88045 Friedrichshafen)
Германия

Контакт
Тел.: +49 7541 60404-0
Ел. поща: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Интернет: www.schilling-fn.de

Вписване в регистъра
Вписана в търговския регистър.
Съд по търговка регистрация: Улм
Регистрационен номер: HRB 739359

ЗДДС №:
Идентификационен номер по ЗДДС съгласно §27 а от ЗДДС на ФРГ:
DE327280180

Отговорно лице за съдържанието на сайта съгласно §55 ал. 2 на Държавния договор за телевизионни и радиопредавания:
Хайке Шилинг (Heike Schilling)
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
ул. „Ернст Цимерман“ 9-11 (Ernst-Zimmermann-Str. 9-11)
Германия 88045 Фридрихсхафен (D-88045 Friedrichshafen)
Германия

СЕО оптимизация и консултинг
Keller Medienberatung
Интернет: www.keller-medienberatung.de

Източник: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Изключване на отговорност (отказ):

Отговорност за съдържание

В качеството си на доставчик на услуги ние носим отговорност на общо законно основание за собственото съдържание, представено на този сайт, в съответствие с §7 ал. 1 от ЗСАВИ. Съгласно §§ 8 до 10 от ЗСАВИ ние в качеството си на доставчик на услуги не сме задължени, да контролираме или проверяваме в зависимост от обстоятелствата съграняваната на нашия сайт чужда информация, която препраща към незакона дейност. Задължение за премахване или блокиране на използването на информация на общо законно основание според горните условия не съществува. Отговорност в тази връзка е възможна, само, ако от момента на получаване на сведение за наличието на конкретно правонарушение. При получаване на сведения за съответни правонарушения сме длъжни незабавно да изтрием такова съдържание.

Отговорност за препратки

Нашето предложение съдържа препратки към сайтове на трети лица, към съдържание на което ние не можем да влияем. Затова ние не можем да гарантираме правомерността на такова съдържание. За съдържанието на сайтовете, посочени в препратките, носи отговорност съответният провайдер или администратор на сайта. Сайтовете, указани в препратките са били проверени в момента на поместване на препратките за евентуални законови нарушени. Неправомерно съдържание не е било установено към момента на поместване на препратките. Постоянен контрол на съдържанието на сайтовете в препратките без конкретни данни за наличие на правонарушения е неоснователен. При получаване на информация за за съответно правонарушение, ние се задължаваме незабавно да премахнем подобни препратки.

Авторско право

Съдържанието и продуктите, представени от доставчика на услуги в този сайт, се регулират от Закона за авторско право на ФРГ. Копиране, обработка, разпространение и използване по всякакъв начин, извън рамките на закона за авторското право са възможни само с писменото съгласие на съответният автор или съставител на съдържанието. Свалянето на материали и копирането на информация от нашия сайт са разрешени само за лични, нетърговски цели. Ако съдържанието на сайта не се съставя от доставчика на услуги или администратора на сайта, то трябва да бъде съблюдавано авторското право на трети лица. В частност, необходимо е ясно да бъде обозначено съдържанието с авторски права на трети лица. Ако Вие забележите нарушаване на авторското право, молим Ви, да ни съобщите за това. При получаване на информация за съответно правонрушение ние се задължаваме незабавно да изтрием подобно съдържание.

Източници: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer дискламер за правата в интернет 24, портал за нормативни материали за Интернет на адвокат Сьорен Зиберт

 

Декларация за защита на данните:

Защита на данните

Използването на нашия сайт принципно е възможно без посочване на лични данни. Посочването на нашия сайт на лични данни (например фамилия, име, пощенски или електронен адрес) се извършва, по възможност, на доброволни начала. Тези данни няма да бъдат предоставени на трети лица без изричното Ви съгласие.

Обръщаме внимание на факта, че безопасното предаване на данни в мрежата на Интернет (напр. при комуникация по електронната поща) не може да бъде гарантирано. Не е възможна пълна защита на достъпа до данните от трети лица.

С настоящото ние категорично възразяваме против използването от страна на трети лица за разпространение на рекламни и информационни материали без нашето изрично съгласие на нашите данни за контакт, посочени в рамките на задължението за публикуване на данни за контакт. Администраторите на сайтовете си запазват изричното право да предприемат правни действия срещу трети лица в случай на разпространение на непоискана рекламна информация във вид на спам .

Първоизточник: Datenschutzerklärung eRecht24