Декларация за защита на личните данни

1. Кратък обзор на защитата на личните данни:

Общи указания

Посочените по-долу указания съдържат опростена информация за това какво се случва с Вашите данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, посредством които може да се установи самоличността Ви. Подробна информация по темата „Защита на данните“ можете да получите от публикуваната под този текст декларация за защита на личните данни.

Регистриране на данни на нашия уебсайт

Кой отговаря за регистрирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данните на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с него са публикувани в издателското каре на уебсайта.

Как събираме Вашите данни?

На първо място Вашите данни се регистрират като ни ги съобщавате. В този случай може да се касае напр. за данни, които въвеждате във формуляра за контакти.

Друга част от данните се регистрират автоматично от нашите информационни системи при посещение на уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или час на посещение на сайта). Регистрирането на тези данни се извършва автоматично, веднага щом отворите нашия уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?

Една част от данните се събира с цел да се подсигури изправното функциониране на уебсайта. Друга част от данните може да бъде използване за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на Вашите данни?

Вие имате право по всяко време да получите справка за произхода, получателя и предназначението на Вашите запаметени лични данни. Освен това Вие имате право да изискате коригирането, блокирането или изтриването на тези данни. По тези или други въпроси, отнасящи се до защитата на данните, можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения в издателското каре адрес. Вие също така имате право да подадете оплакване до компетентния надзорен орган.

Инструменти за анализ и инструменти на трети лица

При посещението на нашия уебсайт Вашето поведение по време на „сърфиране“ може да бъде подложено на статистическа оценка. Това се осъществява основно посредством „бисквитки“ и с т. нар. програми за анализ. Анализът на Вашето поведение при „сърфиране“ принципно е анонимен; той не може да послужи за установяване на самоличността Ви. Вие можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Повече информация по темата ще намерите по-долу в декларацията за защита на личните данни.

Вие можете да подадете възражение срещу този анализ. В декларацията за защита на личните данни ще Ви информираме как можете да подадете такова възражение.

2. Общи указания и задължителна информация

Защита на личните данни

Операторите на този сайт се отнасят изключително сериозно към защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни конфиденциално и в съответствие със законовите предписания за защита на данните, както и с настоящата декларация за защита на личните данни.

При използването на този уебсайт се събират лични данни. Лични данни са всички данни, посредством които може да се установи самоличността Ви. В настоящата декларация за защита на личните данни се обяснява кои данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява се също така, по какъв начин и с каква цел се случва това.

Обръщаме Ви внимание, че при прехвърлянето на данни в интернет (например при комуникация посредством имейл) са възможни пропуски в сигурността. Пълната защита на данните от вмешателство на трети лица е невъзможна.

Указание за отговорния орган:

Отговорният орган за обработката на данните на този уебсайт е:

Мартин Шилинг
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
ул. Ернст Цимерман № 9-11
88045 гр. Фридрихсхафен

телефон: +49 7541 60404-0
имейл: mail@schilling-fn.de

Отговорен орган е физическото или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения относно целите и средствата за обработка на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на Вашето съгласие за обработка на данните

Много процеси, свързани с обработката на данните, са възможни единствено с Вашето изрично съгласие. Вие можете по всяко време да отмените вече даденото съгласие. За целта е достатъчно съобщение по имейл в свободен текст. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на оплакване до компетентния надзорен орган

В случай на нарушение на правните разпоредби за защита на данните потърпевшето лице има право да подаде оплакване до компетентния надзорен орган. Компетентен надзорен орган във връзка правните разпоредби за защита на данните е областният надзорен орган по защита на данните във федералната провинция, в която се намира седалището на нашето предприятие. Можете да видите списъка на надзорните органи по защита на данните и данните им за контакт чрез следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данните:

Вие или посочено от Вас трето лице имате право да получите данните, автоматично обработени на базата на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, в широко използван, машинночетим формат. Ако изискате прякото предаване на данните на друго отговорно лице, то това се осъществява, доколкото е технически изпълнимо.

SSL респект. TLS криптиране

Този сайт използва SSL респ. TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на прехвърлянето на конфиденциални съдържания, като напр. поръчки или запитвания, изпратени ни от Вас в качеството ни на оператор на сайта. Криптирана връзка може да бъде разпозната по това, че полето с адреса на браузъра се променя от “http://” на “https://” и по символа с катинарче в полето за адрес на браузъра.

Когато SSL, респ. TLS криптирането е активно, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат четени от трети лица.

Право на информация, блокиране или изтриване

В рамките на действащите законови предписания имате по всяко време право на безплатна информация относно Вашите запаметени лични данни, произхода и получателя им и целта на тяхната обработка, както и евентуално право на коригиране, блокиране или заличаване на данните. По тези или други въпроси, отнасящи се до защитата на данните, можете по всяко време да се обърнете към нас на посочения в издателското каре адрес.

Отказ от рекламни имейли

С настоящето изразяваме несъгласието си посочените данни за контакт в рамките на задължението за публикуване на издателско каре да бъдат използвани за изпращане на реклама, без същата да е поискана изрично. Операторът на сайта си запазва изричното право на правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламни съобщения, напр. рекламни имейли.

3. Пълномощно лице по защита на данните

Задължително по закон пълномощно лице по защита на данните

В нашето предприятие има назначено пълномощно лице по защита на данните.

Хайке Шилинг
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
ул. Ернст Цимерман № 9-11
88045 гр. Фридрихсхафен

телефон: +49 7541 60404-0
имейл: mail@schilling-fn.de

4. Регистриране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки

Уебсайтовете използват отчасти т. нар. „бисквитки“. Бисквитките не увреждат компютъра Ви и не съдържат вируси. Бисквитките служат за повишаване на удобството на потребителите, ефективността и сигурността на предлаганите от нас съдържания. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се поставят в компютъра Ви и се запаметяват от браузъра Ви.

По-голяма част от използваните от нас бисквитки са т. нар. „сесийни (временни) бисквитки“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки остават запаметени на електронното Ви устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява при поставянето на бисквитки и Вие да позволявате това само в единични случаи, да блокирате приемането на бисквитки в определени случай или изцяло, както и да активирате автоматично изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. Деактивирането на бисквитките може да ограничи функционалността на нашия уебсайт.

Бисквитките, необходими за осъществяването на електронни комуникационни процеси или за ползване на определени, желани от Вас функции (напр. функция „пазарска кошница“), се запаметяват на основание на чл. 6, ал. 1, буква от Общия регламент относно защитата на данните. Операторът на уебсайта има легитимен интерес за запаметяването на бисквитки с цел технически изрядно и оптимизирано предоставяне на услугите си. Доколкото се запаметяват други бисквитки (напр. бисквитки за анализ на Вашето поведение при сърфиране), същите се третират отделно в настоящата декларация за защита на личните данни.

Файлове за логване на сървъра

Операторът на сайтовете автоматично събира и запаметява информация в т. нар. файлове за логване на сървъра, които браузърът Ви ни изпраща по подразбиране. Тази информация включва:

Ние не обединяваме тези данни с данните от други източници.

Основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, буква б от Общия регламент относно защитата на данните, който позволява обработката на данни с цел изпълнение на договор или на преддоговорни мерки.

Формуляр за контакт

Ако ни изпратите запитване посредством формуляра за контакт, Вашите данни от формуляра за запитване заедно с посочените от Вас данни за контакт се запаметяват при нас с цел обработка на запитването или в случай на допълнителни въпроси. Ние не предоставяме тези данни на трети лица без Ваше съгласие.

Така обработката на въведените във формуляра за контакт данни се осъществява изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от Общия регламент относно защитата на данните). Вие можете по всяко време да оттеглите вече даденото съгласие. За целта е достатъчно съобщение по имейл в свободен текст. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Въведените от Вас във формуляра за контакт данни се съхраняват при нас докато не поискате изтриването им, не отмените съгласието си за запаметяването им или не отпадне причината за запаметяване на данните (напр. след приключване обработката на Вашето запитване). Това не засяга законосъобразността на задължителните законови разпоредби и по-специално на тези, касаещи периодите на съхранение.

5. Инструменти за анализ и реклама

еtracker

Нашият уебсайт използва услугата за уебанализ etracker. Доставчик на тази услуга е etracker GmbH, ул. Ерсте Бруненщрасе № 1, 20459 Хамбург, Германия. Възможно е въз основа на данните да бъде създаден потребителски профил под псевдоним. За целта може да бъдат използвани бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват локално в междинната памет на Вашия интернет браузър. Те ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващо посещение. Събраните посредством технологията etracker данни не се използват за лична идентификация на посетителите на нашия уебсайт без отделно дадено съгласие на съответното лице и не се обединяват с лични данни за носителя на псевдонима.

Бисквитките etracker остават запаметени на електронното Ви устройство, докато не ги изтриете.

Запаметяването на бисквитки etracker се осъществява на основание чл. 6, ал. 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните. Операторът на уебсайта има легитимен интерес за анонимизиран анализ на потребителското поведение с цел оптимизиране както на предлаганите от него интернет съдържания, така и на рекламата му.

Можете да оттеглите по всяко време съгласието си за събиране и запаметяване на данни с действие за в бъдеще. За да оттеглите съгласието си за събиране и запаметяване на данните от Вашето посещение с действие за в бъдеще, можете да изтеглите от долния линк „Opt-Out бисквитка" на etracker, която не позволява бъдещото събиране и запаметяване на данните на Вашия браузър в etracker: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

По този начин от etracker се поставя т. нар. „Opt-Out бисквитка“ с име „cntcookie“. Моля, докато искате да продължи действието на отказа Ви, не трийте тази бисквитка. Повече информация можете да намерите в Правилата за защита на данните на etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Сключване на договор за поръчка на обработка на данни

Ние сме сключили договор за поръчка на обработка на данни с etracker и при използването на etracker прилагаме изцяло строгите изисквания на германските органи за защита на данните.

6. Информационни бюлетини

Данни за информационните бюлетини

Ако искате да получавате предлагания на този уебсайт информационен бюлетин, то ние се нуждаем от Ваш имейл адрес, както и от данни, позволяващи проверка на собствеността Ви върху посочения имейл адрес и потвърждаващи съгласието Ви за получаване на информационния бюлетин. Други данни не се събират или евент. се събират единствено на доброволна основа. Ние използваме тези данни изключително за изпращането на изискания информационен бюлетин и не ги предаваме на трети лица.

Обработката на въведените във формуляра за абониране за информационния бюлетин данни се осъществява изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от Общия регламент относно защитата на данните). Можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие за запаметяване на данните и имейл адреса и използването им за изпращане на информационния бюлетин, напр. посредством линка за „отписване“ в информационния бюлетин. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Предоставените ни от Вас с цел получаване на информационния бюлетин данни се запаметяват от нас до отписването Ви от информационния бюлетин и се изтриват след отмяна на поръчката за получаване на информационния бюлетин. Това не засяга законосъобразността на данните, запаметени при нас за други цели (напр. имейл адрес за достъп до страниците за членове)

7. Приставки и инструменти

YouTube

Нашият убсайт използва приставки на управляваната от Google страница YouTube. Оператор на страниците е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ.

Ако посетите някоя от нашите оборудвани с YouTube приставки страници, се осъществява връзка със сървъра на YouTube. При това в сървъра на YouTube постъпва информация коя от нашите страници сте посетили.

Ако същевременно се намирате в акаунта си в YouTube, Вие позволявате на YouTube да добави информацията за поведението Ви при сърфиране директно към личния Ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Използването на YouTube се извършва в интерес на атрактивна визия на нашите интернет страници. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните.

Допълнителна информация относно боравенето с потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts (уеб шрифтове)

С цел уеднаквено визуализиране на шрифтовете този сайт използва т. нар. Web Fonts, предоставени от Google. За да визуализира коректно текстове и шрифтове, при отваряне на определена страница Вашият браузър зарежда необходимите Web Fonts в кеш-паметта си.

За тази цел използваният от Вас браузър трябва да влезе във връзка със сървърите на Google. Така Google получава информация за присъствието на Вашия IP адрес в уебсайта ни. Използването на Google Web Fonts се извършва в интерес на уеднаквена и атрактивна визия на нашите интернет страници. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните.

Ако Вашият браузър не поддържа Web Fonts, компютърът Ви ще използва стандартен шрифт.

Повече информация за Google Web Fonts ще намерите в https://developers.google.com/fonts/faq и в декларацията за защита на личните данни на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps (Google карти)

Този уебсайт използва услугата за предоставяне на карти Google Maps посредством API. Доставчик на тази услуга е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Използването на функциите на Google Maps изисква запаметяването на Вашия IP адрес. Тази информация се изпраща по принцип на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Доставчикът на този уебсайт няма влияние върху това прехвърляне на данни.

Използването на Google Maps се извършва в интерес на атрактивна визия на нашите интернет страници и с цел по-лесно локализиране на посочените на сайта ни места. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква е на Общия регламент относно защитата на данните.

Допълнителна информация относно боравенето с потребителски данни ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.