Проекти на кранове - От Северния полюс до африканската пустиня

Нашето ноу-хау позволява осъще-ствяването на амбициозни проекти. Два алуминиеви портални крана, разработени и произведени от нас, през 2007 година се отправиха на експедиция в Африка и на Северния полюс.