SCHILLING Kran- und Hebetechnik

Подкрепете ни като дистрибутор и партньор в
сервизното обслужване и печелете!

Интересът ми е предизвикан:

Landingpage Formular

Landingpage

първокласно качество на продуктите (с ATEX сертификат)

независим, ясно структуриран, близо до клиента

отговаряща на всички изисквания кранова и подемна техника

над 30 годишен опит на пазара

иновативни стандартни продукти и персонализирани специални решения

модел на справедливо разплащане

прозрачна ценова политика

редовни квалификационни / продуктови обучения

професионална маркетингова подкрепа

Надеждно сътрудничество – днес и в бъдеще!