Отговорност - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

В процеса на техническо усъвършенстване и адаптация на нашата техника в съответствие с потребностите на нашите клиенти ние си запазваме правото без предварително предупреждение да променяме снимки, окомплектовки, технически характеристики, размери и тегло на нашите изделия. Снимките и изображенията не се явяват съставна част на договора.

Ние не сме длъжни да променяме или модифицираме по-рано доставени от нас продукти. Ние също така си запазваме правото да изключваме някои продукти от програмата за доставка. Препоръките и съветите за експлоатация, използване и техника по безопасност не са обвързващи и в никакъв случай бе заменят законовите или други (напр. профсъюзни) разпоредби на съответните държави.

Без съгласието на фирма SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH нито една част на този уебсайт няма право да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма (чрез препечатване, копиране, фотографиране или с други способи), да бъде преведена във форма за четене по машинен път или да бъде съхранен или обработван на електронни системи.

Изключва се отговорността за възможни печатни грешки и дефекти на печата.