Специално изпълнение на алуминиев портален кран - Малки габарити

Описание на продукта

  • Този модел на кран със специално изпълнение, без да се обръща внимание на неголемия му размер, е оборудван с една съвсем изкусно конструирана система, която осигурява широк диапазон на регулиране на крана.
  • Полиспаста е разположен изцяло между двете алуминиеви носещи греди.
  • С помощта на разположената отгоре количка със спирачен механизъм се постига максимално повдигане, което достига до долния край на алуминиевата двойна носеща греда.