Posuvný pás

Produktu info

Technická data

Obrázky

 • Délka posuvného pásu je závislá na výšce hliníkového portálového jeřábu a délce nosníku.
 • s integrovanou svěrnou deskou na obou koncích pásu
  - Tyto komponenty slouží k váhovému zatížení pohyblivého pásu.
 • s integrovaným svěrným zařízením
  - na obou čelních stranách hliníko vého nosníku (jednotlivý nosník)
  - na násuvném nástavci a na vodorovném nastavovači (dvojitý nosník)
 • Oběhový pás tak získá potřebné napětí, tzn. oblast pod pevně nastavenou jeřábovou kočkou je volná.
 • Uživatel stojí mimo ohroženou oblast, aby mohl odtud jeřábovou kočkou na hliníkovém nosníku/hliníkovém dvojitém nosníku pohybovat.
 • To představuje značné ulehčení práce pro uživatele.