Pas obiegowy

Informacja

Dane techniczne

Ilustracje

 • Długość pasa obiegowego zależy od ­wysokości aluminiowej suwnicy bramowej i długości dźwigara.
 • ze zintegrowaną płytą zaciskową na obu końcach pasa
  - Ten komponent służy do obciążenia pasa obiegowego.
 • ze zintegrowanym uchwytem
  - po obu stronach czołowych dźwigara aluminiowego (pojedynczy dźwigar)
  - na króćcu nasadowym i elemencie do regulacji długości poziomej suwnicy (podwójny dźwigar)
 • Pas obiegowy uzyskuje w ten sposób konieczne naprężenie, a obszar pod blokowanym wózkiem jezdny jest wolny.
 • Użytkownik stoi poza obszarem zagrożenia i może bezpiecznie przesuwać wózek jezdny na pojedynczym / podwójnym dźwigarze ­aluminiowym.
 • Oznacza to dla użytkownika olbrzymie ułatwienie pracy.