Циркулираща лента

информация

Технически данни

Снимки

 • Дължината на циркулиращата лента зависи от височината на крана и дължината на носещите греди.
 • с вградена притискаща планка на двата края на лентата
  - Тези компоненти служат за утежняване на циркулиращата лента.
 • c вградено стягащо приспособление
  - на двете челни страни на алу-миниевата носеща греда (единична)
  - на накрайника за свързване, както и на хоризонталния регулатор (двойна)
 • Така циркулиращата лента получава необходимото натягане, т.е. зоната под количката със спирачката остава свободна.
 • Потребителят се намира в безопасната зона, от която той може да придвижва количката по алуминиевата/двойната алуминиева носеща греда.
 • Тази конструкция максимално облекчава работата на потребителя.