Електропроводник / Електрозахранване

информация

Технически данни

Снимки

  • Алуминиевият портален кран се доставя готов за свързване към ел. мрежа и за експлоатация.
  • Вкл. протокол за контрол на качеството на електрооборудването съгласно стандартите на Съюза на немските електротехници при Немския институт по стандартизация DIN VDE 0701/0702, Закона на ФРГ за безопасност на оборудването(BetrSichV), Предписанията за предотвратява не на нещастни случаи по време на производство (BGV A 3) (изготвен от наши специалисти)
  • Трифазен ток 400V/16A, 50 Hz, 5-контактов с прекъсвач (при стандартно изпълнение).
  • Превключвател за фазата CEE, 5-контактов.
  • Спирален кабел от полиуретан.
  • Ел. присъединяване на верижния полиспаст се прави чрез 6-контактна щепселна връзка. (Степен на защита по DIN EN 60 529 IP55)
  • При нормални условия на
    експлоатация всички електрически компоненти са подходящи за работа в закрити помещения и на открито.

Внимание:

При експлоатация на портален кран на открито трябва да се внимава, той да е включен към ел. мрежа през предпазител.
По време на съхранение в главния прекъсвач на кабела и ел. захранването не трябва да попада вода (опасност от корозия/повреда във функционирането).