Kabelový rozvod / přívod proudu

Kabelový rozvod / přívod proudu

Produktu info

Technická data

Obrázky

  • Hliníkový portálový jeřáb je expedován připravený k připojení a provozu.
  • včetně zkušebního protokolu pro elektrická zařízení podle DIN VDE 0701/0702, BetrSichV, BGV A 3 (vystaveno naším elektroprovozem)
  • Třífázové napětí 400V/16A, 50 Hz , 5-pólové se spínačem (standardní provedení).
  • Obraceč fází CEE-16A zástrčka, 5-pólová.
  • PUR-šroubovicový kabel.
  • Elektrické připojení kladkostroje je provedeno pomocí 6-pólové zásuvky. (Druh ochrany podle DIN EN 60 529 IP55)
  • Všechny elektrické komponenty je možné za normálních provozních podmínek provozovat ve vnitřním i venkovním prostředí.

Pozor:

Při provozu elektrifikovaného portálového jeřábu ve venkovním prostředí je třeba dbát na to, aby byl zapojen do proudového okruhu s odpovídajícím FI-chráničem.
Dbejte prosím na to, aby se při sklad -ování nedostala voda do hlavního vypínače kabelových rozvodů/přívodu proudu (nebezpečí koroze/narušení funkce).