Kabelføring / strømtilførsel

Produktinfo

Tekniske data

Bilder

  • Portalkranen i aluminium leveres tilkoblings- og driftsklar.
  • Inkl. kontrollprotokoll for elektriske apparater iht. DIN VDE 0701/0702, BetriSichV, BGV A 3 (utstedt av vår elektromester-bedrift)
  • Trefasevekselstrøm 400V/16A, 50 Hz, 5-polet med bryter (standardmodell)
  • PUR spiralledning
  • PUR-Wendelleitung.
  • Elektrisk tilkobling av kjedetrekket via en 6 polet plugg (kapslingsgrad iht. DIN EN 60 529 IP55).
  • Alle elektriske komponenter egner seg til normale driftsbetingelser innen- og utendørs.

OBS:

Brukes portalkranen i aluminium utendørs, må det påses at den kobles til en strømkrets med tilsvarende jordfeilbryter. Kontroller at vann ikke kan trenge inn i hovedbryteren for kabelføringen/strømtilførselen under oppbevaring (fare for korrosjon/funksjonsfeil).