Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Nejdůležitější ustanovení týkající se ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

Níže uvedené informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, jejichž pomocí je možné identifikovat Vaši osobu. Podrobné informace týkající se tématu ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách

Kdo je za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách odpovědný?

Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách zajišťuje provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v impresu pod těmito webovými stránkami.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za prvé tak, že nám je sdělíte. Může se zde jednat např. o údaje, které zaznamenáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se zde především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém a čas návštěvy stránek). Záznam těchto údajů probíhá automatizovaně, při vstupu na naše webové stránky.

K čemu Vaše údaje využíváme?

Část údajů je získávána pro to, abychom mohli zajistit bezchybné fungování webových stránek. Další údaje mohou být využity k analýze Vašeho chování jako uživatele.

Jaká máte práva vzhledem ke svým osobním údajům?

Máte kdykoliv právo získat bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Rovněž máte právo vyžadovat úpravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě Vašich dotazů k těmto tématům nebo k ochraně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na naši adresu uvedenou v impresu. Kromě toho máte možnost stěžovat si u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek je možné statisticky vyhodnotit Vaše chování při pobytu na těchto stránkách. To se provádí především prostřednictvím cookies a tzv. analytických programů. Analýza Vašeho chování při pobytu na stránkách probíhá zpravidla anonymně; chování při pobytu na stránkách není možné směrem k Vám zpětně vysledovat. S touto analýzou můžete vyjádřit nesouhlas nebo zabránit jejímu využívání nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace k tomuto tématu naleznete v níže uvedeném Prohlášení o ochraně osobních údajů.

S touto analýzou můžete vyjádřit nesouhlas. O možnostech vyjádření nesouhlasu budete informováni v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme jako s důvěrnými informacemi v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při návštěvě těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou takové údaje, jejichž pomocí je možné identifikovat Vaši osobu. V Prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno, jaké údaje shromažďujeme a na co je využíváme. Rovněž je zde vysvětleno, jak a za jakým účelem to probíhá.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana Vašich osobních údajů před zásahem třetích osob není možná.

Poznámka týkající se správce

Správcem, tzn. osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách, je:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s jinými rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Většina procesů zpracování údajů je možná pouze v případě Vašeho výslovného souhlasu. Tento již jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování údajů podle předchozího souhlasu zůstává až do okamžiku jeho odvolání nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě pochybení, která se týkají ochrany osobních údajů, má postižená osoba právo stěžovat si u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je v našem případě pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní informace naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo, aby osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění určité smlouvy, byly předány Vám nebo třetí osobě, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud budete požadovat přímé předání dat jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, je-li to z technického hlediska možné.

Kódování SSL, resp. TLS

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a také na ochranu přenosu důvěrných informací jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli těchto stránek zasíláte, kódování SSL, resp. TLS. Kódované spojení poznáte dle toho, že se řádek s adresou prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku ve Vaší řádce prohlížeče.

Pokud je kódování SSL, resp. TLS aktivováno, není možné, aby údaje, které nám předáváte, četly třetí osoby.

 

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných předpisů máte kdykoliv právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů, příp. i právo na jejich opravu, zablokování nebo výmaz. V případě Vašich dotazů k tématu ochrany osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na naši adresu uvedenou v impresu.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s využíváním zveřejněných kontaktních údajů v impresu k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních sdělení. Provozovatelé těchto stránek si vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost má pověřence pro ochranu údajů.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Tyto internetové stránky z části využívají tzv. cookies. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují rovněž žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byly naše nabídky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá na Vašem počítači.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "dočasné cookies". Po ukončení Vaší návštěvy webových stránek se automaticky vymažou. Jiné cookies zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete Vy. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat při následující návštěvě Váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a povolili jejich uložení pouze v ojedinělých případech, dále můžete zakázat přijímání cookies pro určité případy nebo ve všech případech a také aktivovat automatické mazání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nezbytné k provádění určitých elektronických komunikačních procesů nebo k zajištění určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho chování při využívání internetu), jsou v tomto Prohlášení o ochraně dat upraveny zvlášť.

Log soubory

Provozovatel stránek získává a ukládá informace, tzv. log soubory, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

Propojování těchto údajů s dalšími datovými zdroji se neprovádí.

Podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku pomocí kontaktního formuláře, ukládáme Vaše údaje z poptávkového formuláře, a to včetně Vámi zadaných kontaktních údajů, které slouží ke zpracování poptávky a případným následným dotazům. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám zašlete neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování údajů podle předchozího souhlasu zůstává až do okamžiku jeho odvolání nedotčena.

Osobní údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás tak dlouho,  dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo dokud nezmizí účel jejich ukládání (např. po ukončení zpracování Vaší poptávky). Závazná zákonná ustanovení – především doba uložení osobních údajů – zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

etracker

Naše webové stránky využívají analytickou službu etracker. Poskytovatelem této služby je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Z osobních údajů mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Pro tento účel mohou být použity také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti Vašeho internetového prohlížeče. Tyto cookies umožňují Váš prohlížeč znovu identifikovat. Údaje získané pomocí technologie etracker se bez předchozího souhlasu subjektu údajů nepoužijí k osobní identifikaci uživatele našich webových stránek a nebudou spojovány s osobními údaji osoby, používající daný pseudonym.

Cookies etracker zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud je nevymažete.

Ukládání cookies etracker probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování za účelem optimalizace nabídky svých služeb na internetu a také své reklamy.

Zpracování a ukládání osobních údajů můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Pokud chcete v budoucnu zabránit zpracování a ukládání Vašich uživatelských údajů, můžete si na níže uvedeném odkazu aktivovat vypnutí cookies od společnosti etracker; po této aktivaci nebude moci v budoucnu společnost etracker zpracovávat ani ukládat žádné uživatelské údaje z Vašeho prohlížeče: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Po aktivaci vypnutí cookies k Vám etracker uloží své vypínací cookie s názvem "cntcookie". Toto cookie prosím nemažte po celou dobu trvání Vašeho nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. Další informace naleznete v ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů ze zakázky

Se společností etracker jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů ze zakázek a při využívání služeb společnosti etracker dodržujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

6. Informační bulletin (newsletter)

Údaje v souvislosti s informačním bulletinem

Pokud chcete odebírat informační bulletin, který nabízíme na našich stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste skutečně majitelem dané internetové adresy a že s odebíráním informačního bulletinu skutečně souhlasíte. Jiné údaje se neshromažďují, resp. jejich shromažďování je prováděno pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje využíváme pouze za účelem zasílání vyžádaných informací a neposkytujeme je žádným třetím osobám.

Zpracování údajů uvedených ve formuláři pro zasílání informačního bulletinu probíhá výlučně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním osobních údajů, e-mailové adresy a s jejich využíváním k zasílání informačního bulletinu můžete kdykoliv odvolat, např. na odkazu "Ukončení doručování" který je uveden v bulletinu. Oprávněnost zpracování osobních údajů, provedeného před tímto odvoláním, zůstává nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru informačního bulletinu, ukládáme až do okamžiku odhlášení odběru bulletinu a po tomto odhlášení je vymažeme. Údajů, které máme uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy členů), se to netýká.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívají pluginy stránek YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatelem těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při návštěvě některé z našich stránek, které jsou vybaveny pluginy YouTube, se naváže spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, jaké z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni na Vašem účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení stránek přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se z Vašeho účtu YouTube odhlásíte.

Využívání YouTube probíhá v zájmu správného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace týkající se zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google

Tyto stránky využívají z důvodu jednotného zobrazení typů písma tzv. webové fonty poskytované společností Google. Při aktivaci určité stránky nastaví Váš prohlížeč požadované webové fonty do vyrovnávací paměti Vašeho prohlížeče, aby se texty a typy písma správně zobrazily.

Za tímto účelem musí Váš prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Tak se Google dozví, že přes Vaši IP adresu byly naše webové stránky aktivovány. Využívání webových fontů Google probíhá v zájmu správného a jednotného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud Váš prohlížeč tyto webové fonty nepodporuje, použije se standardní písmo Vašeho počítače.

Další informace týkající se webových fontů společnosti Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tyto stránky využívají přes rozhraní API mapový vyhledávač Google Maps. Provozovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro využívání funkcí aplikace Google Maps je nezbytné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou většinou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Využívání služby Google Maps probíhá v zájmu správného zobrazení našich online nabídek a z důvodu snadného vyhledání míst, která jsou uvedena na těchto webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace týkající se zacházení s uživatelskými daty naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.