Polityka prywatności

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób opisują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, kiedy odwiedza on naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na niniejszej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce niniejszej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Po pierwsze gromadzimy dane, które użytkownik nam podaje. Mogą to być np. dane wpisywane do formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. To przede wszystkim dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego lub godziny uruchomienia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona po to, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie strony internetowej. Dane mogą być też wykorzystywane do analizowania aktywności użytkowników.

Jakie prawa dotyczące danych przysługują użytkownikowi?

Użytkownik ma prawo nieodpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywanych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo domagać się poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia do analizy i narzędzia podmiotów zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej może być dokonywana analiza statystyczna aktywności użytkownika. Do tego celu wykorzystuje się głównie pliki cookie oraz tzw. programy do analizy. Analiza aktywności użytkownika odbywa się zazwyczaj anonimowo; aktywności nie można powiązać z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może nie wyrazić zgody na tę analizę lub uniemożliwić ją poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwości wniesienia sprzeciwu informujemy w niniejszej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także sposób i cel gromadzenia danych.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji pocztą email) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna, pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Tel.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samemu lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas stosowną informację e-mailem. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania zgody.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba poszkodowana ma prawo złożyć skargę we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa o ochronie danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo polecić przekazanie danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie jego zgody lub w celu wykonania umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przesłania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to pod warunkiem wykonalności technicznej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak np. zamówienia czy zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako do operatora strony, korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Dostęp, zablokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawa użytkownik ma prawo do nieodpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, do uzyskania informacji o ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do poprawiania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w innych kwestiach dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec przesyłania spamu

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu jakichkolwiek danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku udostępnienia danych firmy, w celu wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych na wypadek nieupoważnionego przesyłania informacji reklamowych, np. w postaci spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Dla naszego przedsiębiorstwa ustanowiliśmy inspektora ochrony danych w osobie.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str.
9-11
88045 Friedrichshafen

Tel.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe stosują tak zwane ciasteczka. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu, aż nie zostaną usunięte. Ciasteczka te umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Można w taki sposób dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o zapisanych ciasteczkach, akceptować ciasteczka tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć ciasteczka częściowo lub całkowicie oraz automatycznie usuwać je po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia ciasteczek niniejsza strona internetowa może działać w ograniczonym zakresie.

Ciasteczka niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji (np. funkcji koszyka) są zapisywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek w celu zapewnienia optymalnej i bezusterkowej realizacji usług. W przypadku zapisywania innych ciasteczek (np. ciasteczek służących do analizy aktywności użytkownika) ciasteczka te zostaną omówione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera

Operator stron internetowych automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Są to:

Kojarzenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest podejmowane.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie na formularzu kontaktowym, jego dane z formularza łącznie z podanymi tam informacjami odnośnie kontaktu zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas stosowną informację e-mailem. Odwołanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do momentu odwołania zgody.

Dane wpisane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, aż użytkownik zażąda od nas ich usunięcia, odwoła swoją zgodę na przechowywanie danych lub cel, dla którego przechowywano dane, zostanie zrealizowany (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

5. Narzędzia do analizy i reklama

etracker

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia do analizy etracker. Jego dostawcą jest firma etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Z tych danych można tworzyć pod pseudonimem profile użytkownika. W tym celu mogą być stosowane ciasteczka. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci buforowej przeglądarki internetowej użytkownika. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Bez wyraźnie udzielonej zgody danej osoby dane pobierane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej i nie są łączone z danymi osobowymi poprzez osobę noszącą dany pseudonim.

Ciasteczka etracker pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia.

Zapisywanie ciasteczek etracker odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w dokonywaniu zanonimizowanej analizy aktywności użytkownika w celu optymalizacji swojej oferty oraz reklamy.

Użytkownik może w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych. Aby uniemożliwić gromadzenie i przechowywanie danych w przyszłości, korzystając z poniższego linka, można pobrać od firmy etracker ciasteczko opt-out, dzięki któremu w przyszłości firma etracker nie będzie gromadzić ani przechowywać danych przeglądarki użytkownika: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Dzięki temu firma etracker umieści ciasteczko opt-out o nazwie „cntcookie”. Nie należy usuwać tego ciasteczka tak długo, jak chce się podtrzymać swój sprzeciw. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

 

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń z firmą etracker i podczas korzystania z etracker w pełni przestrzegamy surowych wytycznych niemieckich organów ochrony danych.

6. Newsletter

Dane do newslettera

W przypadku chęci otrzymywania newslettera oferowanego na stronie internetowej potrzebujemy adres mailowy użytkownika, a także informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, że użytkownik jest właścicielem podanego adresu mailowego i zgadza się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przechowywanie danych, adresu mailowego, a także ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera może zostać w każdej chwili odwołana, na przykład za pośrednictwem linku „Rezygnacja” w newsletterze. Odwołanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych, które już nastąpiły.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu prenumeraty newslettera są przez nas przechowywane do momentu rezygnacji użytkownika z otrzymywania newslettera, po czym zostają usunięte. Nie dotyczy to danych przekazanych nam w innych celach (np. adresów e-mail do korzystania ze strefy członków).

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek znajdujących się na obsługiwanej przez Google stronie internetowej YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas wizyty na stronie internetowej posiadającej wtyczkę YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację o tym, którą z naszych stron odwiedził użytkownik.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo stronie YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do Państwa indywidualnego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. To stanowi uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

W celu spójnej prezentacji czcionek niniejsza strona korzysta z tzw. Web Fonts udostępnionych przez firmę Google. Podczas uruchamiania strony przeglądarka użytkownika ładuje do pamięci podręcznej potrzebne czcionki Web Fonts, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami firmy Google. Dzięki temu Google dowiaduje się, że z adresu IP użytkownika uruchomiono naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu spójną i atrakcyjną prezentację naszej oferty online. To stanowi uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, komputer korzysta ze standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usługi Mapy Google. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Map Google niezbędne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Operator niniejszej strony nie ma wpływu na to przesyłanie danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online i łatwe odnalezienie miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. To stanowi uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.