Dataskyddsförklaring

1. Sammanfattning av vårt dataskydd

Allmän information

I följande information får du en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Du hittar ingående information om uppgiftsskydd i vår dataskyddsförklaring nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sköts av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifterna till operatören hittar du under rubriken Redaktion på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas för det första in genom att du meddelar oss dem. Detta gäller exempelvis uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker vår webbplats. Här handlar det framför allt om tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller klockslaget när du öppnade sidan). Dessa data registreras automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Hur använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri drift av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om de lagrade personuppgifternas ursprung, mottagare och syfte. Dessutom har du rätt att begära rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor angående detta eller andra funderingar kring dataskydd så kan du alltid vända dig till oss via den adress som anges under Redaktion. Du har vidare en rätt att lämna in klagomål hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part-leverantörer

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker framför allt med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker i regel anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta finns i den nedanstående dataskyddsförklaringen.

Du kan invända mot denna analys. I dataskyddsförklaringen kan du läsa om möjligheterna att göra invändningar.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna sida tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna samt denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. I denna dataskyddsförklaring beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi berättar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill dock poängtera att en dataöverföring via Internet (t.ex. vid e-postkommunikation) kan ha säkerhetsluckor. Ett perfekt skydd för dina personuppgifter mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Information om den personuppgiftsansvarige

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-post: mail@schilling-fn.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser och liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många processer för databehandling får endast genomföras med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du tidigare givit. För att göra det räcker det med att skicka ett mejl till oss. Återkallandet påverkar inte lagligheten hos den databehandling som har ägt rum fram till återkallandet.

Rätt att lämna in klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet

I händelse av kränkningar av dataskyddsrätten har den drabbade rätt att lämna in klagomål hos den ansvariga tillsynsmyndigheten. Ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsrättsliga frågor är datatillsynsmannen i den tyska delstat där vårt företag har sitt säte. Via följande länk hittar du en förteckning över datatillsynsmän samt deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som vi behandlar automatiserat baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal utlämnade till dig eller en tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär en direkt överföring av personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig så kan det endast ske när så är tekniskt möjligt.

SSL- och TLS-kryptering

Denna sida använder en SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringar av konfidentiella uppgifter, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som sidoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på hänglås-symbolen i kanten av webbläsaren.

När SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan tredje parter inte läsa av de uppgifter som du skickar till oss.

Tillgång, spärrning, radering

Du har inom ramen för de gällande lagstadgade bestämmelserna rätt att när som helst och utan kostnad få information om dina lagrade personuppgifter, var de kommer ifrån, mottagare och ändamål med databehandlingen samt i tillämpliga fall rätt till rättelse, otillgängliggörande eller radering av dessa uppgifter. Om du har frågor angående detta eller andra funderingar kring personuppgifter så kan du alltid vända dig till oss via den adress som anges under Redaktion.

Invändningar mot reklammejl

Vi undanber oss härmed användning av våra lagenligt publicerade kontaktuppgifter för utskick av reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig rätten att vidta juridiska mått och steg i händelse av utskick av ej beställda reklamblad, till exempel mejl med skräppost.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-post: mail@schilling-fn.de

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

På Internetsidorna använder vi till viss del så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta cookies som vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om när cookies sparas och bara tillåter cookies i enskilda fall, förhindrar godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktiverar en automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies så kan vissa funktioner på denna webbplats begränsas.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra elektronisk kommunikation eller tillhandahålla vissa funktioner som du önskar använda (t.ex. varukorgsfunktionen) sparas på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att spara cookies för att optimera tillhandahållandet av sina tjänster och säkerställa en tekniskt felfri drift. Om andra typer av cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) sparas så tas de upp i ett särskilt avsnitt i denna dataskyddsförklaring.

Serverlogg-filer

Sidoperatören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare för över till oss automatiskt. Dessa är:

Dessa data kopplas inte ihop med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b GDPR, som medger behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före slutandet av ett avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformulär så sparas dina uppgifter från formuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du har angivit där, i syfte att bearbeta förfrågan och eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de personuppgifter som har angivits i kontaktformuläret sker därmed uteslutande baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För att göra det räcker det med att skicka ett mejl till oss. Återkallandet påverkar inte lagligheten hos den uppgiftsbehandling som har ägt rum fram till återkallandet.

De uppgifter som du har angivit i kontaktformuläret sparas hos oss tills du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke för lagring eller ändamålet för datalagringen inte längre är giltigt (t.ex. när förfrågan är färdigbearbetad). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt lagringstider, påverkas inte.

 

5. Analysverktyg och reklam

etracker

På vår webbplats används analystjänsten etracker. Tjänsten tillhandahålls av etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Baserat på uppgifterna kan pseudonymiserade användarprofiler skapas. I detta syfte kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache-minne. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. De uppgifter som samlas in med hjälp av etracker-tekniken används inte utan ett specifikt medgivande från den registrerade för att personligen identifiera besökare på vår webbplats och kopplas inte ihop med personuppgifter via pseudonymbäraren.

Cookies från etracker sparas på din enhet tills du raderar dem.

Lagringen av etracker-cookies sker på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att genomföra en anonymiserad analys av användarbeteendet för att optimera sin webbpresentation och sin marknadsföring.

Du kan när som helst med framtida verkan invända mot datainsamlingen och -lagringen. För att invända mot framtida insamling och lagring av dina besöksuppgifter kan du via följande länk få tillgång till en icke-godkännande-cookie från etracker, som gör att inga besöksuppgifter från din webbläsare samlas in eller lagras hos etracker i framtiden: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Därigenom sparas en icke-godkännande-cookie med namnet "cntcookie" från etracker. Radera inte denna cookie så länge som du vill bibehålla ditt icke-godkännande. Du hittar mer information i dataskyddsreglerna från etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Slutande av avtal om uppdragsdatabehandling

Vi har slutit ett avtal om uppdragsdatabehandling med etracker och tillämpar fullt ut de strikta föreskrifterna från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användningen av etracker.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter för nyhetsbrev

Om du vill ta emot nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är e-postadressens innehavare och att du godkänner utskick av nyhetsbrev. Ytterligare personuppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi endast för att skicka ut den efterfrågade informationen. Vi vidarebefordrar inte uppgifterna till tredje part.

Behandlingen av de personuppgifter som har angivits i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagringen av personuppgifterna och e-postadressen samt deras användning för utskick av nyhetsbrevet. För att göra det kan du till exempel använda avanmälningslänken i nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten hos den databehandling som redan har ägt rum.

De personuppgifter som du har givit till oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du har avbeställt nyhetsbrevet. Personuppgifter som har lagrats hos oss i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemsskap) påverkas inte av detta.

7. Insticksprogram och verktyg

Youtube

På vår webbplats använder vi insticksprogram från den Google-drivna sidan Youtube. Sidornas operatör är Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor som är försedd med ett Youtube-insticksprogram upprättas en anslutning till Youtubes servrar. På så sätt meddelas Youtubes server om vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt Youtube-konto så blir det möjligt för Youtube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Youtube-konto.

Användningen av Youtube sker av intresse av att presentera vårt online-sortiment på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Du kan få mer information om hantering av användaruppgifter i Youtubes dataskyddsförklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

På denna sida använder vi så kallade Web Fonts från Google för att typsnitten ska presenteras på ett enhetligt sätt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de Web Fonts som behövs i sitt cache-minne för att texter och typsnitt ska kunna visas på ett korrekt sätt.

För att detta ska kunna ske måste din webbläsare upprätta en anslutning till Googles servrar. På så sätt får Google veta att vår webbplats har öppnats från din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker av intresse av att presentera vårt online-sortiment på ett enhetligt och tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder Web Fonts så används ett standardtypsnitt på din dator.

Du kan läsa mer om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddsförklaring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps med hjälp av ett API. Det företag som erbjuder tjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda Google Maps-funktionerna behöver din IP-adress sparas. Denna information förs i regel över till en Google-server i USA och lagras där. Denna sidas operatör har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker av intresse av att presentera vårt online-sortiment på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Du kan läsa mer om hantering av användaruppgifter i Googles dataskyddsförklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.