Personvernerklæring

1. Personvern i et nøtteskall

Generelle henvisninger

De følgende henvisningene gir et enkelt overblikk over hva som skjer med dine personrelaterte data når du besøker nettsiden vår. Personrelaterte data er alle data som du personlig kan identifiseres med. Utførlige informasjoner om temaet personvern fremgår av vår personvernerklæring som er oppført i denne teksten.

Datainnsamling på vår nettside

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?

Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Du kan finne dens kontaktdata i impressum på denne nettsiden.

Hvordan samler vi inn dine data?

Vi samler på den ene siden dine data inn ved at du meddeler oss disse. Herved kan det f.eks. dreie seg om data som du taster inn i et kontaktskjema.

Andre data samles automatisk inn av våre IT-systemer ved besøk på nettsiden. Det er fremfor alt tekniske data (f.eks. internettbrowser, operativsystem eller klokkeslett for åpning av siden). Disse dataene samles inn automatisk med en gang du besøker nettsiden vår.

Hva bruker vi dine data til?

En del av dataene blir samlet inn for å garantere feilfri klargjøring av nettsiden. Andre data kan benyttes for analyse av din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du angående dine data?

Du har til enhver tid rett til å motta gratis informasjon om opprinnelse, mottaker og formål for dine lagrede personrelaterte data. Du har dessuten rett til å forlange at disse data rettes, sperres eller slettes. Hertil samt til ytterligere spørsmål om temaet personvern kan du til enhver tid henvende deg til oss på adressen angitt i impressum. I tillegg har du ankerett hos den vedkommende tilsynsmyndigheten.

Analyse-verktøy og verktøy fra tredjeparter

Ved besøk på nettsiden kan din surfeatferd evalueres statistisk. Det utføres fremfor alt med informasjonskapsler og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av din surfeatferd utføres som regel anonymt; surfeatferden kan ikke spores tilbake til deg. Du kan motsi denne analysen eller forhindre den ved å ikke benytte bestemte verktøy. Du finner detaljert informasjon om dette i den følgende personvernerklæringen.

Du kan motsi denne analysen. Vi vil informere deg om mulighetene for motsigelse i denne personvernerklæringen.

2. Generelle henvisninger og obligatoriske informasjoner

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personlige data meget alvorlig. Vi behandler dine personrelaterte data fortrolig og i samsvar med lovbestemmelsene om personvern samt med denne personvernerklæringen.

Når du bruker denne nettsiden, samles inn forskjellige personrelaterte data. Personrelaterte data er data som du personlig kan identifiseres med. Den foreliggende personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi benytter dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vi henviser til at dataoverføringen på internettet (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan påvise sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av data mot tilgang av tredjepersoner er ikke mulig.

Henvisning til ansvarlig kontor

Det ansvarlige kontoret for databehandlingen på denne nettsiden er:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH.
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-post: mail@schilling-fn.de

Ansvarlig kontor er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre avgjør formålene og midlene for behandlingen av personrelaterte data (f.eks. navn, e-post adresser o.l.).

Tilbakekallelse av ditt samtykke til databehandlingen

Mange databehandlingsprosesser er bare mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle et allerede tildelt samtykke. En uformell melding per e-post til oss er tilstrekkelig. Rettmessigheten av databehandlingen som er blitt utført inntil tilbakekallelsen berøres ikke av tilbakekallelsen.

Ankerett hos den vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på personvern har den berørte ankerett hos den vedkommende tilsynsmyndighet. Vedkommende tilsynsmyndighet når det gjelder spørsmål om personvern er personvernombudet i den tyske delstaten hvor foretaket vårt har sitt hovedkontor. En liste med personvernombudene samt deres kontaktdata finner du på den følgende lenken: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rett til dataportabilitet

Du har rett på at data, som vi behandler automatisert, på grunn av ditt samtykke eller ved å oppfylle en kontrakt, kan utleveres til deg eller en tredjeperson i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du forlanger direkte overføring av data til en annen ansvarlig, utføres dette bare såfremt det er teknisk mulig.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne siden benytter av sikkerhetsgrunner og for beskyttelse av overføring av fortrolige innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler, som du sender til oss som operatør av siden, en SSL- hhv. TLS-kryptering. Du kjenner en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til browseren skifter fra “http://” til “https://” og på nøkkelsymbolet i browserlinjen din.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan dataene som du overfører til oss, ikke bli lest av tredjepersoner.

Opplysning, sperring, sletting

Du har innenfor rammen av de gjeldende lovbestemmelsene til enhver tid rett til gratis opplysning om dine lagrede personrelaterte data, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og eventuelt en rett til rettelse, sperring eller sletting av disse dataene. Til dette samt til ytterligere spørsmål til temaet personrelaterte data kan du til enhver tid henvende deg til oss på adressen angitt i impressum.

Protest mot reklame e-post

Det protesteres mot bruk av publiserte kontaktdata innenfor rammen av informasjonsplikten til oversendelsen av ikke uttrykkelig bestilt reklame og informasjonsmateriale. Operatøren av sidene forbeholder seg uttrykkelig å gå til rettslige skritt i tilfelle ikke forlangt tilsending av reklameinformasjon, for eksempel ved spam-e-post.

3. Personvernombud

Lovbestemt personvernombud

Vi har oppnevnt et personvernombud for vår virksomhet.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

 

Telefon: +49 7541 60404-0
E-post: mail@schilling-fn.de

4. Datainnsamling på vår nettside

Informasjonskapsler

Internettsidene benytter delvis såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler forårsaker ikke skader på datamaskinen din og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, mer effektivt og sikrere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som browseren din lagrer.

De fleste informasjonskapslene som vi bruker er såkalte “Session-Cookies”. De slettes automatisk etter slutten av besøket ditt. Andre informasjonskapsler blir lagret på sluttenheten din til du sletter disse. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne browseren din ved neste besøk.

Du kan innstille browseren din slik at du blir informert om at det settes informasjonskapsler og at du tillater informasjonskapsler bare i et enkelttilfelle, utelukker å motta informasjonskapsler for bestemte tilfeller eller generelt, samt at du aktiverer den automatiske slettingen av informasjonskapsler når du lukker browseren. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til denne nettsiden være innskrenket.

Informasjonskapsler som er nødvendige for gjennomføring av den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å fremskaffe bestemte funksjoner som du ønsker (f.eks. handlekurvfunksjon), lagres på grunnlag av GDPR [personvernforordning] art. 6 1. ledd lit. f. Operatøren av nettsiden har en berettiget interesse for lagringen av informasjonskapsler for teknisk feilfritt og optimert tilby sine tjenester. Såfremt andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler til analyse av din surfeatferd) blir lagret, blir disse behandlet separat i denne personvernerklæringen.

Server loggfiler

Provideren av sidene registrerer og lagrer automatisk informasjon i såkalte server-loggfiler, som din browser automatisk overfører til oss. Disse er:

Det foretas ingen sammenføring av disse dataene med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandlingen er GDPR Art. 6 1. ledd lit. b som tillater behandlingen av data for oppfyllelse av en avtale eller tiltak før avtaleinngåelse.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler pr. kontaktskjema, vil vi hos oss lagre dine opplysninger i forespørselskjemaet inklusive de der av deg angitte kontaktdata for behandling av forespørselen og for tilfellet oppfølgende spørsmål. Disse dataene vil vi ikke gi videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av dataene angitt i kontaktskjemaet utføres slik utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR Art. 6 1. ledd lit. a). Du kan til enhver tid tilbakekalle dette samtykket. En uformell melding per e-post til oss er tilstrekkelig. Rettmessigheten berøres ikke av dette frem til tilbakekallingen av utførte databehandlingsprosesser.

Dataene som du har oppgitt i kontaktskjemaet blir hos oss frem til du oppfordrer oss å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til lagringen eller formålet for datalagringen bortfaller (f.eks. etter avsluttet behandling av din forespørsel). Ufravikelige lovbestemmelser – spesielt frister for oppbevaring – berøres ikke av dette.

5. Analyse verktøy og reklame

etracker

Vår nettside benytter seg av analysetjenesten etracker. Tilbyder er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Basert på disse dataene kan det opprettes brukerprofiler under et pseudonym. Til dette kan det tas informasjonskapsler i bruk. Ved informasjonskapsler dreier det seg om små tekstfiler som lagres lokalt i mellomlageret til din internett browser. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne din browser. Dataene som samles inn med etracker-teknologien blir uten ditt separat gitte samtykke ikke benyttet for personlig å identifisere besøkende på vår nettside, og blir ikke ført sammen med personrelaterte data via innehaveren av pseudonymet.

etracker-informasjonskapsler blir lagret på din sluttenhet til du sletter dem.

Lagringen av etracker-informasjonskapsler utføres på grunnlag av GDPR art. 6 1. ledd lit. f. Nettsideoperatøren har en berettiget interesse av den anonymiserte analysen av brukeratferden, for å optimalisere både sitt nettilbud og sin reklame.

Du kan til enhver motsi datainnsamlingen og datalagringen med virkning for fremtiden. For å motsi en datainnsamling og datalagring av dine besøksdata for fremtiden, kan du på den følgende lenken få en Opt-Out informasjonskapsel fra etracker, denne bevirker at din browser ikke samler inn og lagrer noen besøksdata ved etracker: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Derved blir det fra etracker satt en Opt-Out-informasjonskapsel med navnet "cntcookie". Du må ikke slette denne informasjonskapselen så lenge du vil opprettholde tilbakekallelsen din. Du finner ytterligere informasjon i personvernbestemmelsene fra etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.htmlhttps://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Inngåelse av en avtale om behandling av ordredata

Vi har med etracker inngått en avtale om behandling av ordredata og omsetter de strenge retningslinjene til de tyske personvernmyndighetene ved bruk av etracker fullstendig.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev data

Hvis du vil abonnere på nyhetsbrevet tilbudt på nettsiden, trenger vi din e-post adresse og informasjoner som tillater oss å kontrollere at du er innehaveren av den angitte e-post adressen og er inneforstått med mottaket av nyhetsbrevet. Ytterligere data vil vi ikke hhv. bare på frivillig basis samle inn. Disse dataene benytter vi utelukkende for forsendelsen av de bestilte informasjonene og gir disse ikke videre til tredjepersoner.

Behandlingen av dataene tastet inn i påmeldingsskjemaet til nyhetsbrevet utføres utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 1. ledd lit. a). Det tildelte samtykket for lagring av dataene, e-post adressen samt bruken til forsendelse av nyhetsbrevet kan du til enhver tid tilbakekalle, for eksempel via "Slette"-lenken i nyhetsbrevet. Rettmessigheten til allerede utførte databehandlingsprosesser berøres ikke av tilbakekallelsen.

Dataene som er lagret hos oss for abonnementet av nyhetsbrevet blir lagret hos oss frem til din utmelding fra nyhetsbrevet og slettet etter avbestilling av nyhetsbrevet. Data som er blitt lagret hos oss til andre formål (f.eks. e-post adresser for medlemsområdet) berøres ikke av dette.

7. Plugins og verktøy

YouTube

Nettsiden vår bruker plugins fra youtube siden operert av Google. Operatør av sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøker en av våre sider utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til serverne fra YouTube. Derved blir det meddelt YouTube-serveren, hvilken av våre sider du har besøkt.

Når du er logget inn i din YouTube-konto, gjør du det mulig for YouTube, å tilordne din surfeatferd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre, idet du logger deg ut av din YouTube-konto.

YouTube brukes i interesse av en tiltalende fremstilling av våre online-tilbud. Dette er en berettiget interesse i betydning av GDPR art. 6 1. ledd lit f.

Ytterligere opplysninger om håndtering av brukerdata finner du i personvernerklæringen på YouTube under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Denne siden benytter såkalte Web Fonts for enhetlig fremstilling av skrifttyper som stilles til disposisjon av Google. Når du henter opp en side laster browseren din de nødvendige Web Fonts i din browsercache, for å vise tekster og skrifttyper korrekt.

For dette skal browseren, som du bruker, opprette en forbindelse til serverne fra Google. Herved blir Google kjent med at din IP-adresse for vår nettside er hentet opp. Google web fonts brukes for en enhetlig og tiltalende fremstilling av våre online-tilbud. Dette er en berettiget interesse i betydning av GDPR art. 6 1. ledd lit f.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, blir det benyttet en standardskrift fra din datamaskin.

Ytterligere informasjoner om Google Web fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen fra Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denne siden benytter via en API karttjenesten fra Google Maps. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For bruk av funksjonene fra Google Maps er det nødvendig å lagre IP adressen din. Disse informasjonene blir som regel overført til en server fra Google i USA og lagret der. Tilbyderen av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google Maps brukes i interesse av en tiltalende fremstilling av våre online-tilbud og for lett å kunne finne stedene som vi har angitt på nettsiden. Dette er en berettiget interesse i betydning av GDPR art. 6 1. ledd lit f.

Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata i personvernerklæringen fra Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.