Databeskyttelseserklæring

1. Et overblik over databeskyttelsen

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et nemt indblik i, hvad der sker med dine personrelaterede data, når du besøger vort websted. Personrelaterede data er alle de data, som du personligt kan blive identificeret med. Udførlige informationer om emnet databeskyttelse finder du i vores databeskyttelseserklæring, som følger efter denne tekst.

Registrering af data på vort websted

Hvem er ansvarlig for registrering af data på dette websted?

Behandlingen af data på dette websted sker gennem webstedets ejer. Dennes kontaktdata fremgår af dette websteds kolofon.

Hvordan registrerer vi dine data?

Enten sker registrering af dine data ved, at du meddeler dem til os. Her kan der f. eks. være tale om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vore IT-systemer, når du besøger webstedet. Det er især tekniske data (f. eks. internetbrowser, operativsystem eller det tidspunkt, hvor du besøgte siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du besøger vort websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af disse data indsamles for at sikre, at webstedet fungerer fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få oplysninger om dine gemte personrelaterede datas oprindelse, modtager og formål. Du har desuden også ret til at kræve, at disse data rettes, spærres eller slettes. Desangående og vedrørende yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen oplyste adresse. Desuden har du ret til at klage over for den tilsynsførende myndighed.

Analyseredskaber fra tredjeparts udbydere

Under dit besøg på vort websted kan der foretages en statistisk evaluering af den måde, som du bruger siderne på. Dette sker især ved hjælp af cookier og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af dine bevægelser på webstedet sker som regel anonymt; bevægelserne kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse imod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte redskaber. Detaljerede oplysninger om dette finder du i den nedenstående databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse imod denne analyse. I denne databeskyttelseserklæring oplyser vi dig om mulighederne for indsigelse.

2. Generelle oplysninger og foreskrevne informationer

Databeskyttelse

For ejerne af disse sider er beskyttelsen af dine personlige data meget vigtig. Vi behandler dine personrelaterede data fortroligt og i henhold til både de ved lov gældende bestemmelser om databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personrelaterede data. Personrelaterede data er data, med hvilke du personligt kan identificeres. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi anvender dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f. eks. ved kommunikation per e-mail) kan have sikkerhedsbrister. En fuldstændig beskyttelse af data imod adgang fra en tredjepart er ikke mulig.

Oplysning om det ansvarshavende sted

Det ansvarshavende sted for behandlingen af data på dette websted er:

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

Det ansvarshavende sted er den naturlige eller juridiske person, som enten alene eller i forening med andre træffer afgørelser om formålene og midlerne vedrørende behandlingen af personrelaterede data (f. eks. navne, e-mailadresser o.l.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Hertil er det tilstrækkeligt at sende os en formløs meddelelse per e-mail. Retmæssigheden af den indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen gennemførte databehandling forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Klageret over for den tilsynsførende myndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den pågældende en klageret over for den tilsynsførende myndighed. I tilfælde af spørgsmål vedrørende databeskyttelsesloven er den tilsynsførende myndighed dataombudsmanden for den delstat, hvor vores virksomhed har sit sæde. En liste over dataombudsmændene og deres kontaktdata fremgår af følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til muligheden for dataoverførsel

Du har ret til at få udleveret de data, som vi behandler automatiseret på grundlag af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et gængs, maskinlæsbart format. Såfremt du kræver den direkte overførsel af disse data til en anden ansvarshavende, sker dette kun, for så vidt det er teknisk muligt.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførslen af fortroligt indhold som f. eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets ejer, anvendes en SSL-hhv. TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kendes ved, at din browsers adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og ved, at der vises et lås-symbol i browseren.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovlige bestemmelser har du til enhver tid krav på vederlagsfrit at få oplysninger om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formålet for databehandlingen; i givet fald har du ret til rettelse, spærring eller sletning af disse data. Desangående og vedrørende yderligere spørgsmål om emnet personrelaterede data kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen oplyste adresse.

Indsigelse imod reklame-mails

I henhold til loven er vi forpligtet til at offentliggøre kontaktdata i kolofonen. Vi gør hermed indsigelse imod brugen af disse data som modtageradresse for ikke udtrykkeligt udbedt reklame eller informationsmateriale. I tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameoplysninger, f. eks. med spammails, forbeholder disse siders ejere sig udtrykkeligt tilsvarende juridiske skridt.

3. Databeskyttelsesrådgiver

Ved lov foreskrevet databeskyttelsesrådgiver

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for vores virksomhed.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Telefon: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@schilling-fn.de

4. Dataregistrering på vort websted

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookier. Cookier gør ikke skade på din computer og indeholder ikke nogen vira. Cookier tjener til at gøre vort tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookier er små tekstfiler, som skrives på din computer og som gemmes af din browser.

De fleste af de af os benyttede cookier er såkaldte "session-cookier”. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookier forbliver gemt på din adgangsenhed, indtil du sletter dem. Disse cookier gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om oprettelsen af cookier, du kan tillade cookier i hvert enkelt tilfælde, du kan udelukke brugen af cookier i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere den automatiske sletning af cookier, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookier kan funktionen af dette websted være indskrænket.

Cookier, som er nødvendige til gennemføring af den elektroniske kommunikationsprocedure eller til levering af bestemte, af dig ønskede funktioner (f. eks. varekurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse. Webstedets ejer har en berettiget interesse i at gemme cookier for at opnå en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt der gemmes andre cookier (f. eks. cookier til analyse af dine brugerbevægelser på webstedet), behandles disse særskilt i databeskyttelseserklæringen.

Server-logfiler

Sidernes udbyder registrerer og gemmer automatisk oplysninger, som din browser automatisk meddeler til os, i såkaldte server-logfiler. Det drejer sig om:

Der sker ikke nogen samkøring af disse data med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, lit. b i EU's generelle forordning om databeskyttelse, som tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller af foranstaltninger, der går forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Når du retter forespørgsler til os ved hjælp af en kontaktformular, bliver dine oplysninger i kontaktformularen sammen med de af dig der indtastede kontaktdata gemt hos os til behandling af forespørgslen og til eventuelt senere følgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af de i kontaktformularen indtastede data sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i EU's generelle forordning om databeskyttelse). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Hertil er det tilstrækkeligt at sende os en formløs meddelelse per e-mail. Retmæssigheden af den indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen gennemførte databehandling forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De af dig i kontaktformularen indtastede data forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem eller du kalder dit samtykke til gemning tilbage eller når formålet for gemningen bortfalder (f. eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovskrevne bestemmelser – især med hensyn til opbevaringsfrister – forbliver uberørte.

5. Analyseredskaber og reklame

etracker

Vort websted gør brug af analysetjenesten etracker. Dennes udbyder er etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Ud fra disse data kan der under et pseudonym oprettes anvendelsesprofiler. Hertil kan der bruges cookier. Cookier er små tekstfiler, som gemmes lokalt i din internetbrowsers mellemlager. Cookierne gør det muligt at genkende din browser. De ved hjælp af etracker-teknologien samlede data anvendes uden det af den pågældende særskilt givne samtykke ikke til en personlig identificering af de besøgende på vort websted, og disse data køres ikke sammen med personrelaterede data af pseudonymets indehaver.

etracker-cookier forbliver gemt på din adgangsenhed, indtil du sletter dem.

Gemningen af etracker-cookier sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse. Webstedets ejer har en berettiget interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærden til at optimere både sit webtilbud og sin reklame.

Du kan til enhver tid og med virkning for fremtiden gøre indsigelse mod denne indsamling og gemning af data. For at gøre indsigelse mod en indsamling og gemning af data fra nu af, kan du med følgende link få en opt-out-cookie fra etracker, som bevirker, at der hos etracker fremover ikke vil blive registreret og gemt besøgerdata fra din browser: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Herved opretter etracker en opt-out-cookie ved navn "cntcookie". Slet venligst ikke denne cookie, så længe som du ønsker at opretholde din indsigelse. Yderligere oplysninger finder du i etrackers datasikkerhedsbestemmelser: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Indgåelse af aftale om ordremæssig behandling af data

Vi har indgået en aftale med etracker om ordremæssig behandling af data, og i forbindelse med brugen af etracker overholder vi i fuldt omfang de tyske datatilsynsmyndigheders strenge bestemmelser

 

6. Nyhedsbrev

Data vedrørende nyhedsbrev

Hvis du gerne vil modtage det på webstedet tilbudte nyhedsbrev, har vi brug for en e-mailadresse af dig sammen med oplysninger, der giver os mulighed for at kontrollere, at du er indehaveren af den oplyste e-mailadresse og er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Flere data opkræves ikke eller kun på frivilligt grundlag. Disse data anvender vi udelukkende til forsendelse af de ønskede oplysninger, og vi giver dem ikke videre til tredjepart.

Behandlingen af de i tilmeldingsformularen for nyhedsbrevet indtastede data sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i EU's generelle forordning om databeskyttelse). Det givne samtykke til gemning af data, af e-mailadressen og dens brug til forsendelse af nyhedsbrevet kan du tilbagekalde til enhver tid, f. eks. med linket til "Afbestilling" i nyhedsbrevet. Retmæssigheden af de allerede gennemførte databehandlingsprocedurer forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, som du har givet os med det formål at kunne modtage nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du fjernes fra modtagerlisten, og de slettes efter afbestilling af nyhedsbrevet. Data, som blev gemt hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet) forbliver uberørte heraf.

7. Plugins og redskaber

YouTube

Vort websted bruger plugins af det af Google drevne websted YouTube. Sidernes ejer er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vore sider, som indeholder et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til serverne hos YouTube. Herved meddeles det til YouTube-serveren, hvilken af vore sider du har besøgt.

Når du er logget på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at forbinde dine brugeraktiviteter direkte med din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge af fra din YouTube-konto.

Brugen af YouTube sker for at opnå en tiltalende visning af vore online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata finder du i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

For at opnå en ensartet visning af skrifttyper anvender denne side såkaldte webfonte, der stilles til rådighed af Google. Ved kald af en side indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsers mellemlager for at vise tekster og skrifttyper på korrekt måde.

Hertil skal den af dig benyttede browser oprette en forbindelse til Googles servere. Herved opnår Google kendskab til, at vort websted blev kaldt via din IP-adresse. Brugen af Googles webfonte sker med det formål at opnå en ensartet og tiltalende visning af vore online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis din browser ikke understøtter webfonte, anvendes en standardskrifttype fra din computer.

Yderligere oplysninger om Googles webfonte finder du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denne sider anvender via en API korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Til brug af funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Denne oplysning videregives normalt til en server hos Google i USA, hvor den gemmes. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker med det formål at opnå en tiltalende visning af vore online-tilbud og at gøre det nemt at finde de steder, som vi har oplyst på vort websted. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i EU's generelle forordning om databeskyttelse.

Flere oplysninger om håndteringen af brugerdata finder du i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.