Tietosuojalauseke

1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleistä

Seuraavassa kerromme lyhyesti, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun käyt verkkosivustollamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joilla sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Tarkempia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin lopussa olevasta tietosuojalausekkeesta.

Tietojen kerääminen verkkosivustollamme

Kuka vastaa tämän verkkosivuston tietojen keräämisestä?

Tietoja tällä verkkosivustolla kerää verkkosivuston ylläpitäjä. Tämän yhteystiedot löydät tämän verkkosivuston julkaisutiedoista.

Miten keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään muun muassa niin, että ilmoitat tietosi meille. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi tiedoista, jotka ilmoitat yhteydenottolomakkeessa.

Muita kerättäviä tietoja ovat tiedot, joita IT-järjestelmämme kerää verkkosivustollamme käytäessä. Nämä ovat erityisesti teknisiä tietoja (esim. internetselain, käyttöjärjestelmä tai sivulla käynnin kellonaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti, kun kävijä tulee verkkosivustollemme.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista tarvitaan verkkosivuston näyttämiseen moitteettomasti. Osaa tiedoista käytetään käyttäjien selailukäyttäytymisen analysoimiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa sinusta tallennettujen henkilötietojen alkuperästä, vastaanottajasta ja tarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia näiden tietojen korjaamista, suojaamista tai poistamista. Näiden suhteen ja muissa tietosuojaan liittyvissä asioissa voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Lisäksi sinulla on aina valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Analysointityökalut ja kolmansien osapuolten tarjoamat työkalut

Verkkosivustollamme käydessäsi selailukäyttäytymistäsi analysoidaan tilastollisesti. Tämä tapahtuu erityisesti evästeiden ja niin kutsuttujen analysontiohjelmien avulla. Selauskäyttäytymisesi analysointi tapahtuu pääsääntöisesti anonyymisti, selauskäyttäytymistä ei voi johtaa sinuun. Voit kieltää tämän analysoinnin tai estää sen olemalla käyttämättä tiettyjä työkaluja. Lisätietoja löydät seuraavasta tietosuojalausekkeesta.

Voit kieltää tällaisen analysoinnin. Kieltomahdollisuuksista kerromme lisää tässä tietosuojalausekkeessa.

2. Yleistä ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjä suhtautuu henkilötietojesi suojaamiseen tosissaan. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Tätä verkkosivustoa käyttäessäsi kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joilla sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Edellä olevassa tietosuojalausekkeessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Siinä kerrotaan myös, miten ja missä tarkoituksessa tämä tapahtuu.

Muistutamme kuitenkin, että tiedonsiirtoon internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) voi sisältyä tietoturva-aukkoja. Tietoja ei voida suojata aukottomasti kolmannen osapuolen käytöltä.

Vastaava taho

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelystä vastaava taho on

Martin Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen

Puhelin: +49 7541 60404-0
S-posti: mail@schilling-fn.de

Vastaava taho on se luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimien, sähköpostiosoitteiden yms.) käyttötarkoituksesta ja -tavoista.

Antamasi tietojenkäsittelyluvan peruminen

Monet tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain, kun olet antanut niihin suostumuksesi. Voit kuitenkin perua antamasi suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaamuotoinen ilmoitus meille sähköpostitse. Suostumuksen peruuttamiseen asti tapahtuneen tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle

Tietosuojalakia rikottaessa asianomaisella on valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle. Vastaava valvontaviranomainen tietosuojaoikeudellisissa asioissa on sen osavaltion tietosuojavaltuutettu, jossa yrityksemme kotipaikka on. Luettelon tietosuojavaltuutetuista sekä heidän yhteystietonsa löydät seuraavan linkin takaa: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita keräämme suostumuksesi perusteella tai sopimuksen mukaiset velvoitteemme täyttääksemme, itsellesi tai kolmannelle osapuolelle käyvässä koneellisesti luettavassa muodossa. Mikäli vaadit tietojen siirtämistä suoraan toiselle vastaavalle taholle, tämä voidaan tehdä vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- ja TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- ja TLS-salausta turvallisuussyistä ja suojatakseen luottamuksellisten sisältöjen, esimerkiksi sinun meille sivuston ylläpitäjänä lähettämien tilausten tai tarjouspyyntöjen, siirron. Salatun yhteyden tunnistat siitä, että selaimen osoiterivillä lukee sijaan https:// ja näkyy lukon kuvake.

Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, sinun meille lähettämiä tietoja eivät voi kolmannet osapuolet lukea.

Tietojen saanti, suojaaminen ja poistaminen

Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa milloin tahansa saada korvauksetta tietoa sinusta tallennetuista henkilötiedoista, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus oikaista, suojata tai poistaa näitä tietoja. Näiden suhteen ja muissa henkilötietoihin liittyvissä asioissa voit milloin tahansa ottaa yhteyttä julkaisutiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen.

Mainossähköpostiviestin kieltäminen

Julkaisutietojen antamisvelvollisuuden puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö kolmansien osapuolten toimesta sellaisen mainonnan ja materiaalien lähettämiseen, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty, on täten kielletty. Sivuston ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden oikeustoimiin ei-toivotun mainonnan, kuten roskapostin, lähettämisen johdosta.

3. Tietosuojavaltuutettu

Lakisääteinen tietosuojavaltuutettu

Olemme nimenneet yrityksellemme tietosuojavaltuutetun.

Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen

Puhelin: +49 7541 60404-0
S-posti: mail@schilling-fn.de

4. Tietojen kerääminen verkkosivustollamme

Evästeet

Internetsivumme käyttävät osittain niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi vahinkoa eivätkä ne sisällä viruksia. Evästeitä käytetään tekemään sivustostamme käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa.

Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin kutsuttuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan koneeltasi automaattisesti poistuttuasi sivustoltamme. Muut evästeet säilyvät tallennettuna päätelaitteellasi, kunnes poistat ne. Nämä evästeet mahdollistavat meille selaimesi tunnistamisen seuraavalla käynnilläsi.

Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että saat tiedon evästeiden asettamisesta ja voit sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, hyväksyä evästeet tietyissä tapauksissa tai yleisesti ottaen estää ne sekä ottaa käyttöön evästeiden automaattisen poistamisen sulkiessasi selaimen. Evästeiden poistaminen käytöstä voi rajoittaa tämän verkkosivuston toimivuutta.

Evästeet, joita tarvitaan elektronisen viestintätapahtuman suorittamiseen tai tiettyjen, toivomiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminnon) mahdollistamiseen, tallennetaan tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohdan mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi tallentaa evästeitä mahdollistakseen palveluidensa teknisesti virheettömän sekä optimoidun käytön. Jos muita evästeitä (esim. selauskäyttäytymisesi analysoimiseen tarkoitettuja) tallennetaan, ne on mainittu tässä tietosuojalausekkeessa erikseen.

Palvelimen lokitiedostot

Sivuston palveluntarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti selaimesi meille lähettämiä tietoja niin kutsuttuihin palvelimen lokitiedostoihin. Näitä ovat

Näistä tiedoista ei tehdä yhteenvetoa muiden tietolähteiden kanssa.

Tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin b kohtaan, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai esisopimuksellisiin toimenpiteisiin.

Yhteydenottolomake

Kun lähetät meille yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeen kautta, tietosi yhteydenottolomakkeesta sekä siinä antamasi yhteystiedot tallennetaan toimestamme yhteydenottopyynnön ja mahdollisten jatkokysymysten käsittelyä varten. Näitä tietoja emme luovuta ilman suostumustasi eteenpäin.

Yhteydenottolomakkeessa antamiasi tietoja käsitellään näin ainoastaan antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetus (GDPR) 6 art. 1 mom. a kohta). Voit perua tämän suostumuksen milloin tahansa. Tähän riittää vapaamuotoinen ilmoitus meille sähköpostitse. Suostumuksen peruuttamiseen asti tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Yhteydenottolomakkeessa antamasi tiedot jäävät meille, kunnes pyydät poistamaan ne, perut suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus lakkaa olemasta (esim. yhteydenottosi käsittely päättyy). Tämä ei vaikuta pakottaviin lakisääteisiin määräyksiin – erityisesti näiden edellyttämiin säilytysaikoihin.

5. Analysointityökalut ja mainonta

etracker

Verkkosivustomme käyttää etracker-analysointipalvelua. Sen palveluntarjoaja on etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany. Tietojen perusteella voidaan luoda pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja. Tähän voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä teksitiedostoja, jotka tallennetaan paikallisesti verkkoselaimesi välimuistiin. Evästeet mahdollistavat selaimesi tunnistamisen uudelleen. Etrackerin tekniikalla kerättyjä tietoja ei käytetä ilman asianomaisen erikseen antamaa suostumusta verkkosivustollamme kävijöiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen eikä niitä yhdistetä pseudonyymikäyttäjän henkilötietoihin.

Etracker-evästeet säilyvät tallennettuna päätelaitteellasi, kunnes poistat ne.

Etracker-evästeet tallennetaan tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi käyttäjien selauskäyttäytymisen anonymisoituun analysointiin voidakseen optimoida verkkotarjontaansa sekä mainontaansa.

Tietojen keräämisen ja tallentamisen voit kieltää tulevaisuudessa voimaan tullen milloin tahansa. Voit estää käyttäjätietojesi keräämisen ja tallentamisen jatkossa lataamalla seuraavasta linkistä etrackerin estoevästeen, joka estää etrackeriä keräämästä ja tallentamasta selaimesi kävijätietoja jatkossa: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Tämä asettaa tietokoneellesi etrackerin cntcookie-nimisen estoevästeen. Älä poista tätä evästettä niin kauan kuin haluat pitää estoa yllä. Lisätietoja saat etrackerin tietosuojamääräyksistä: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

Toimeksiantotietoja koskeva sopimus

Olemme solmineet etrackerin kanssa toimeksiantotietoja koskevan sopimuksen ja toteutamme etrackerin käytössä kaikilta osin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia.

 

6. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata verkkosivustoltamme uutiskirjeen, tarvitsemme sähköpostiosoitteesi sekä tietoja, joiden avulla voimme tarkistaa, että sinä olet ilmoitetun sähköpostiosoitteen haltija ja hyväksyt uutiskirjeen vastaanottamisen. Muita tietoja ei kerätä tai niiden antaminen on vapaaehtoista. Näitä tietoja käytetään vain pyydettyjen tietojen lähettämiseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen tilauslomakkeessa antamiasi tietoja käsitellään ainoastaan antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetus (GDPR) 6 art. 1 mom. a kohta). Antamasi suostumuksen tallentaa tietoja, sähköpostiosoitteesi sekä niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen voit perua milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevalla perumislinkillä. Suostumuksen peruuttamiseen asti jo tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Uutiskirjeen tilausta varten antamasi meille tallennetut tiedot tallennetaan siihen asti, kun perut uutiskirjeen tilauksen ja tilauksesi poistetaan. Tämä ei vaikuta tietoihin, joita olemme tallentaneet muuta tarkoitusta varten (esim. jäsenosan sähköpostiosoitteet).

7. Laajennukset ja työkalut

YouTube

Verkkosivustomme käyttää Googlen ylläpitämän YouTube-sivuston laajennuksia. Sivuston ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kun käyt meidän YouTube-laajennuksella varustetuilla sivuillamme, niistä muodostetaan yhteys YouTuben palvelimille. Tällöin YouTuben palvelimille ilmoitetaan, millä sivuillamme käyt.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, mahdollistat YouTubelle selauskäyttäytymisesi yhdistämisen suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Tämän voit estää kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTubea käytämme mahdollistaaksemme verkkosisältöjemme tarjoamisen kiinnostavassa muodossa. Tämä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohdan mukaisesti oikeutettu intressi.

Lisätietoja käyttäjätietojesi käsittelystä löydät YouTuben tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.

Google Fonts

Tämä sivusto käyttää kirjasinten yhdenmukaisen ulkoasun takaamiseksi niin kutsuttuja Google Fontsia, jonka Google tarjoaa käyttöön. Sivua avatessasi selaimesi lataa tarvittavat kirjasintyypit selaimen arkistoon näyttääkseen tekstit ja kirjasintyypit oikein.

Tätä tarkoitusta varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Googlen palvelimiin. Näin Google saa tietoonsa, että IP-osoitteestasi on avattu verkkosivustomme. Google Fontsia käytämme mahdollistamaan verkkosisältöjemme tarjoamisen yhdenmukaisessa ja kiinnostavassa muodossa. Tämä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohdan mukaisesti oikeutettu intressi.

Jos selaimesi ei tue Google Fontsia, käytetään tietokoneesi vakiokirjasimia.

Lisätietoja Google Fontsista saat osoitteesta https://developers.google.com/fonts/faq sekä Googlen tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

Google Maps

Tämä sivusto käyttää ohjelmointirajapinnan kautta Google Maps -karttapalvelua. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsin toimintojen käytön vuoksi IP-osoitteesi on tallennettava. Nämä tiedot siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Tämän sivun ylläpitäjä ei voi vaikuttaa tähän tietojen siirtoon.

Google Mapsia käytämme mahdollistaaksemme verkkosisältöjemme tarjoamisen yhdenmukaisessa ja kiinnostavassa muodossa sekä mahdollistaaksemme verkkosivustolla ilmoittamiemme paikkojen helpon löydettävyyden. Tämä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohdan mukaisesti oikeutettu intressi.

Lisätietoja käyttäjätietojesi käsittelystä löydät Googlen tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.