Underrede för portalkran i aluminium

Produktinfo

Tekniska data

Bilder

  • Medger en förflyttning av den obelastade, monterade portalkranen.
  • Tack vare ”gafflarna” på justerfötterna står sidoställen stabilt vid montering och demontering.
  • Den obelastade portalkranen kan utan problem flytta till önskad plats.
  • Genom underredet kan man avstå från uppbyggnads- och nedmonteringsarbeten.
  • Vid en belastning trycks de fjäderlagrade rullarna in. Sidoställen står då direkt på fötterna.
  • Justerfötterna kan ställas in en och en i höjdled.
  • 1 sats ”underrede” = 4 ”gafflar”