Верижен електротелфер

информация

Технически данни

 • Изпълнение с окачена кука
 • Произведен съгласно стандартите на ЕО-Директива за машини и съоръжения, Закона на ФРГ за безопасност на уредите и Предписанията за предотвратяване на нещастни случаи в производството.
 • Степен на защита EN 60529: IP55
 • За експлоатация в помещения и на открито. Верижният електротелфер е „защитен от водната струя“.

Подемен механизъм:

 • Допустима температура на околната среда от -20 до +40° C
 • Скорост на повдигане 1,00/4,00 м/мин
 • Мощност 0,2/0,8 кВт
 • Продължителност на включване 20/40% ED
 • Поцинкована товароподемна верига
 • Стационарно закрепване

Електрическо оборудване:

 • Непосредствено управление
 • Работно напрежение 400 V
 • Управляващо напрежение 48 V
 • Честота на устройството 50 Hz
 • Пулт за управление с кабел
 • Степен на защита на блока за управление IP 55
 • Може да се направи доставка и с дистанционно управление. Моля, направете запитване.