Pribor za aluminijske portalne kranove i razno

Naš širok spektar originalnog pribora može proširiti i optimizirati

  • Vaš aluminijski građevinski kran marke SCHILLING,
  • zakretnu dizalicu kao i
  • aluminijski tronožac.

Osim toga se primjenom ovog pribora može uvećati radna sigurnost malih kranova, npr. postavljanjem obodnih traka ili upotrebom naših ručnih vitala.
 
Naročito preporučujemo naše transportne kutije i sanduke. Tu se pojedinačne komponente dizalica kao i stupni zakretni kranovi mogu potpuno i sistematski smjestiti, čuvati i prevoziti tako da štede prostor.