Redaktion SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Uppgifter enligt § 5 TMG:

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Tyskland

Kontakt
Tel.: +49 7541 60404-0
E-post: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Registeringång
Registrering i handelsregister
Registerdomstol: Ulm
Registernummer: HRB 739359

Moms-ID
Moms identifikationsnummer enligt § 27 a skatterätt:
DE327280180

Ansvarig för innehållet enligt § 55 mom. 2 RStV (Broadcastingfördraget):
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Tyskland

Sökmotoroptimering och rådgivning
Keller Medienberatung
Internet: www.keller-medienberatung.de

Källa: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Disclaimer:

Ansvarig för innehåll

I egenskap av tjänsteleverantör är vi enligt § 7 mom 1 TMG (tyska lagen om elektronisk kommunikation) ansvariga för våra egna innehåll på dessa sidor enligt gällande lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att övervaka överförd eller sparad information från annan aktör eller efterforska omständigheter som pekar mot en brottslig verksamhet. Skyldigheter att avlägsna eller spärra användning av information enligt allmänna lagar berörs inte av detta. Ett sådant ansvar är möjligt först efter den tidpunkt då kännedom om en faktisk rättskränkning har uppstått. När vi får kännedom om sådana rättskränkningar, kommer vi omgående att ta bort innehållet i fråga.

Ansvar för länkar

Vår webbsida innehåller länkar till externa webbsidor som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för innehållet på dessa externa sidor. För innehållet på de sidor som vi länkat till ansvarar alltid innehavaren eller ägaren av webbsidan. Vid den tidpunkt länken lades in, kontrollerades resp. webbsida med avseende på möjliga lagöverträdelser. Vid den tidpunkt då länken bifogades kunde inga lagstridigheter konstateras. En permanent kontroll av de länkade sidorna är däremot inte rimlig utan att en misstanke om lagöverträdelse finns. Vid kännedom om lagöverträdelse kommer vi omgående att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehåll och verk som tagits fram på dessa sidor av webbsidans innehavare regleras av den tyska upphovsrätten. All kopiering, bearbetning, spridning och annan slags användning som går över gränserna för upphovsrätten kräver ett skriftligt godkännande genom författaren eller upphovsmannen. Nedladdning och kopior av denna sida är endast tillåtet för privat, ej kommersiellt bruk. I de fall där innehållet på denna webbsida inte skapats av innehavaren, beaktas tredje parts upphovsrätt. Innehåll från tredje part känns igen på en speciell markering. Skulle du ändå upptäcka en kränkning av upphovsrätten, var vänlig och kontakta oss. När vi får reda på sådana rättskränkningar kommer vi omgående att avlägsna respektive innehåll.

Källor: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer från eRecht24, portalen för interneträtt av advokat Sören Siebert

 

Dataskyddsförklaring:

Dataskydd

Vår webbsida kan i regel användas utan att man måste uppge personuppgifter. I den mån man ska lämna personliga uppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress), sker det i möjligaste mån alltid frivilligt. Dessa uppgifter ges inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill dock poängtera att en dataöverföring via internet (t.ex. vid e-postkommunikation) kan ha säkerhetsluckor. Ett perfekt skydd för dina personuppgifter mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Vi undanber oss härmed uttryckligen att tredje part använder våra lagenligt publicerade kontaktdata till att skicka reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Webbsidornas innehavare förbehåller sig härmed rätten att vidta juridiska mått och steg i händelse av skickade, ej beställda reklamblad, till exempel skräppost.

Källhänvisningar: Dataskyddsförklaring eRecht24