Impressum SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Date conform § 5 din legea privind telemediile:

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Germania

Contact
Tel.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Înregistrare
Înregistrare în Registrul Comerţului.
Tribunalul de înregistrare: Ulm
Număr înregistrare: HRB 739359

Cod TVA
Cod unic de înregistrare conform §27 a legii TVA:
DE327280180

Responsabilul pentru conţinut conform § 55 Alin. 2 din Contractul de stat radio:
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Germania

Optimizarea căutărilor şi consultanţă
Keller Medienberatung
Internet: www.keller-medienberatung.de

Sursă: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Excluderea răspunderii (Disclaimer):

Răspunderea pentru conţinut

Ca furnizor de servicii suntem responsabili conform § 7 Alin.1 din Legea telemediilor pentru materialele noastre conţinute în aceste pagini, conform legilor generale. Conform §§ 8 până la 10 din Legea telemediilor, noi, ca furnizor de servicii nu suntem obligaţi să supraveghem informaţiile străine salvate sau să cercetăm acestea cu privire la condiţii care indică o activitate ilegală. Obligaţiile privind îndepărtarea sau blocarea utilizării informaţiilor conform legilor generale rămân neatinse. Însă o răspundere în acest sens este posibilă abia după ce am luat cunoştinţă de o încălcare concretă a drepturilor. În momentul în care ne ajunge la cunoştinţă o astfel de încălcare a legilor, conţinuturile respective se vor îndepărta imediat.

Răspunderea pentru linkuri

Oferta noastră conţine linkuri către pagini de internet externe ale terţelor, asupra cărora noi nu avem nici o influenţă. Din acest motiv noi nu putem prelua nici o garanţie pentru aceste conţinuturi. Pentru conţinutul paginilor la care fac trimitere linkurile, răspunzătorul este deţinătorul paginii respective. Paginile din linkuri au fost verificate cu privire la încălcări ale legilor în momentul realizării linkurilor. În momentul realizării linkurilor nu au fost observabile conţinuturi ilegale. Însă un control permanent din punctul de vedere legal al paginilor la care linkurile fac trimitere, fără o încălcare concretă a legilor nu este rezonabilă. În momentul în care ne ajunge la cunoştinţă o astfel de încălcare a legilor, linkurile respective se vor îndepărta imediat.

Dreptul de autor

Conţinutul şi lucrările realizate de deţinătorul paginii pe aceste pagini intră sub incidenţa dreptului german privind dreptul de autor. Multiplicarea, editarea, difuzarea şi valorificarea în orice mod dincolo de prevederile dreptului de autor necesită acordul scris al autorului, respectiv întocmitorului. Descărcarea şi copierea acestor pagini sunt permise numai pentru persoane private, pentru scopuri necomerciale. Dacă conţinutul acestor pagini a fost elaborat de altcineva decât deţinătorul paginii, trebuie respectate drepturile de autor ale terţelor. Conţinuturile terţelor sunt marcate ca atare. Dacă observaţi totuşi o încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să ne informaţi. În momentul în care ne ajunge la cunoştinţă o astfel de încălcare a dreptului de autor, conţinuturile respective se vor îndepărta imediat.

Surse: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer de la eRecht24, portalul despre dreptului la utilizarea internetului al avocatului Sören Siebert

 

Declaraţia de protecţia datelor:

Protecţia datelor

De regulă, utilizarea paginii noastre de internet este posibilă fără specificarea datelor de caracter personal. În măsura în care pe pagina noastră sunt colectate date cu caracter personal (de ex. numele, adresa sau adresa e-mail), atunci acest lucru are loc, pe cât posibil în mod voluntar. Aceste date nu se vor transmite terţelor decât cu acordul dumneavoastră expres.

Vă atragem atenţia asupra faptului că transmiterea datelor prin internet (de exemplu în cadrul comunicaţiei prin e-mail) poate avea lacune în ceea ce priveşte securitatea. O protecţie fără cusur a datelor împotriva accesului terţelor nu este posibilă.

Utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligativităţii impressumului, de către terţe, cu scopul transmiterii reclamelor şi materialelor de informaţii nesolicitate explicit se interzice aici în mod expres. Deţinătorul paginilor îşi rezervă în mod expres dreptul de a face demersuri juridice în cazul unor informaţii de reclamă nesolicitate, de exemplu prin e-mailuri spam.

Indicare sursă: Datenschutzerklärung eRecht24 (Declaraţia de protecţia datelor în dreptul electronic 24)