Impressum SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Opplysninger iht. § 5 TMG (tysk lov om telemedier):

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen
Tyskland

Kontakt
Tel.: +49 7541 60404-0
E-post: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internett: www.schilling-fn.de

Registeroppføring
Oppføring i foretaksregisteret.
Registrert ved rettsinstans: Ulm
Registernummer: HRB 739359

Momsregistreings-ID
Momsregistreringsnummer iht. §27 a i tysk lov om omsetningsavgift:
DE327280180

Ansvarlig for innholdet iht. § 55 avsn. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, tysk kringkastingsavtale):
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
D-88045 Friedrichshafen
Tyskland

Søkemaskinoptimering og rådgivning
Keller Medienberatung
Internett: www.keller-medienberatung.de

Kilde: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer):

Ansvar for innhold

Som tjenesteleverandør er vi iht. § 7 avsn.1 TMG (tysk lov om telemedier) ansvarlig for eget innhold på disse sidene. Iht. §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret fremmed informasjon eller til å søke etter omstendigheter som henviser til en rettsstridig handling. Forpliktelser til å fjerne eller sperre bruk av informasjon iht. de allmenne lover er uberørt av dette. Ansvar i denne forbindelse er dog først mulig fra det tidspunkt vi gjøres kjent med en konkret lovovertredelse. Gjøres vi kjent med slike lovovertredelser, vil vi omgående fjerne dette innholdet.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsider fra tredjepersoner. Vi har ingen innflytelse på innholdet på disse sidene. Derfor kan vi heller ikke garantere for dette fremmede innholdet. Den enkelte tilbyder eller leverandøren av sidene er ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige rettskrenkelser da lenkene ble opprettet. På dette tidspunkt ble intet lovstridig innhold fastslått. En permanent innholdskontroll av de lenkede sidene kan dog ikke gjennomføres uten konkrete holdepunkter for en lovovertredelse. Gjøres vi kjent med lovovertredelser, vil vi omgående fjerne slike lenker.

Opphavsrett

Innholdet og verkene opprettet av sideadministratoren er underlagt tysk opphavsrett. Mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og enhver form for anvendelse utenfor grensene for opphavsrett krever skriftlig godkjennelse fra de enkelte forfattere eller utsteder. Nedlasting og kopiering av denne siden er tillatt kun for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innhold på denne siden ikke er opprettet av administrator, tas det hensyn til tredjepersons opphavsrett. Innhold fra tredjeperson merkes som dette. Skulle du allikevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi om en melding om dette. Gjøres vi kjent med lovovertredelser, vil vi omgående fjerne dette innholdet.

Kilder: eRecht24 Disclaimer, disclaimer til eRecht24, portalen til internettrett av advokat Sören Siebert

 

Personvernerklæring:

Personvern

Det er som regel mulig å bruke vår nettside uten å oppgi personlige opplysninger. I den grad personlige opplysninger (for eksempel navn, adresse eller e-post adresser) innhentes, skjer dette – så fremt mulig – alltid på frivillig basis.

Uten ditt uttrykkelige samtykke gis disse opplysningen ikke videre til tredjeperson. Vi viser til at dataoverføringen på internett (f.eks. ved kommunikasjon pr. e-post) kan oppvise sikkerhetshull.

Det er ikke mulig å komplett forhindre at tredjeperson får tilgang til opplysningene. Tredjepersoners bruk av kontaktopplysninger som offentliggjøres innenfor rammen av impressumplikten til oversendelse av ikke uttrykkelig rekvirert reklame og informasjonsmateriale, motsies herved uttrykkelig. Sideadministratoren tar uttrykkelig forbehold om juridiske skritt i tilfelle forsendelse av uønsket reklame, eksempelvis spam-meldinger.

Kildeangivelser: Erklæring om personvern eRecht24