Impressum SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Gegevens volgens § 5 TMG (Duitse telemediawet):

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen
Duitsland

Contact
Tel.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Registerinschrijving
Inschrijving in het handelsregister.
Registerrechtbank: Ulm
Registernummer: HRB 739359

Omzetbelasting-ID
Omzetbelasting-identificatienummer conform §27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE327280180

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid 2 RStV (staatsverdrag betreffende de omroepactiviteiten in het verenigde Duitsland):
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Duitsland

Zoekmachineoptimalisatie en advies
Keller Medienberatung
Internet: www.keller-medienberatung.de

Quelle: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Aansprakelijkheidsuitsluiting (disclaimer):

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse telemediawet zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, verzonden of opgeslagen externe informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op een activiteit die in strijd is met de wet. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop men op de hoogte was van een concrete schending van het recht. Bij het bekend worden van desbetreffende schendingen van het recht wordt deze inhoud direct verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud daarvan. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook niet instaan. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De aan de link gekoppelde pagina's werden op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke overtredingen. Inhoud die in strijd is met de wet was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina's kan echter zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht niet van ons worden gevergd. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de pagina's opgestelde inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van productiefmaking buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. De inhoud van derden wordt met name als zodanig aangeduid. Wanneer u desondanks een schending van het auteursrecht ontdekt, verzoeken wij u ons daar attent op te maken. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij een dergelijke inhoud direct verwijderen.

Bronnen: eRecht24 Disclaimer, Disclaimer disclaimer van eRecht24, het portaal voor internetrecht van advocaat Sören Siebert

 

Privacyverklaring:

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Wanneer op onze pagina's persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), gebeurt dit, voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij maken u erop attent, dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht openbaar zijn gemaakt door derden voor het toesturen van reclame en informatiematerialen die niet uitdrukkelijk zijn opgevraagd, wordt hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor indien er ongevraagd reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammail, wordt toegestuurd.

Bronvermeldingen: Datenschutzerklärung eRecht24