Impressum SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Oplysninger ifølge § 5 TMG:

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Straße 9-11
88045 Friedrichshafen
Tyskland

Kontakt
Tlf.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Registrering
Registrering i handelsregisteret.
Registreringsdomstol:Ulm
Registreringsnummer: HRB 739359

Momsregistreringsnummer
Moms-Identifikationsnummer i henhold til §27 a i den tyske momslovgivning:
DE327280180

Ansvarlig for indholdet ifølge § 55 afsnit 2 RStV:
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
D-88045 Friedrichshafen

Søgemaskineoptimering og rådgivning
Keller medierådgivning
Internet: www.keller-medienberatung.de

Kilde: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer):

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 afsnit 1 TMG ifølge de generelle love ansvarlige for vores eget indhold på siderne. Ifølge §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbydere dog ikke forpligtede til at overvåge eller efterforske formidlede eller gemte fremmede informationer, som hentyder til ulovlige gerninger. Forpligtelser til fjernelse eller spærring af brugen af informationer efter almene love berøres ikke heraf. Et ansvar i denne forbindelse er dog først mulig fra det tidspunkt da vi får kendskab til en konkret ulovlig gerning. Hvis vi får kendskab til sådanne ulovligheder, vil vi omgående fjerne denne form for indhold.

Ansvar for link

Vores tilbud indeholder link til eksterne tredjes hjemmesider, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke tage ansvar for dette fremmede indhold. Det er altid sidernes respektive udbydere eller operatører, der er ansvarlige for indholdet af de sider, som linkene henviser. De sider, som linkene fører til, blev kontrolleret for evt. ulovligheder på det tidspunkt, da linket blev lagt. På det tidspunkt, da linkene blev lagt, var det ikke muligt at finde ulovligt indhold. En permanent indholdsmæssig kontrol af de sider, som linkene fører til, er dog ikke mulig uden konkret mistanke om ulovligheder. Hvis vi får kendskab til ulovligheder vil vi omgående fjerne sådanne link.

Ophavsret

Indhold og arbejde på disse sider, der er oprettet af stedets operatør er omfattet af tysk lovgivning om ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse udenfor ophavsrettens rammer kræver skriftligt samtykke fra dets respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke kommerciel brug. Såfremt indholdet af disse sider ikke blev fremstillet af operatøren, overholdes tredjes ophavsret. Tredjes indhold i særdeleshed markeres som sådan. Skulle du alligevel blive opmærksom på en overtrædelse af ophavsretsloven, beder vi om at blive gjort opmærksom derpå. Hvis vi bliver gjort bekendt med ulovligheder, fjernes sådant indhold omgående.

Kilder: eRecht24 ansvarsfralæggelse, Ansvarsfralæggelse fra eRecht24, portalen til internetlov af advokat Sören Siebert

 

Beskyttelse af personlige oplysninger:

Databeskyttelse

Brugen af vores hjemmeside er i reglen mulig uden oplysning af personlige data. Når vi på vores sider indsamler personlige data (f.eks. navne, adresser eller e-mailadresser), sker det i videst muligt omfang på frivillig basis. Disse data gives ikke videre til tredje uden din udtrykkelige tilladelse.

Vi gør opmærksom på, at der ved overførslen af data via internettet (f.eks. ved en kommunikation pr. e-mail) kan være huller i sikkerheden. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjes adgang er ikke mulig.

Brugen af kontaktdata, som tredje har offentliggjort indenfor rammerne af impressumpligten (i Tyskland lovpligtig forklaring om hvem der er ejer og forfatter til et dokument. Skal være tilstede i alle tysksprogede bøger, aviser, blade og hjemmesider) til tilsendelse af ikke udtrykkeligt ønsket reklame og informationsmateriale udelukkes hermed udtrykkeligt. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til retslige skridt i tilfælde af ikke bestilte salgsfremmende oplysninger, såsom spam e-mails.

Kildeoplysninger: Beskyttelse af personlige oplysninger eRecht24