Stopka redakcyjna SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Dane zgodnie § 5 niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz):

Martin Schilling, Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Niemcy

Kontakt
Tel.: +49 7541 60404-0
E-mail: mail@remove-this.schilling-fn.de (link sends e-mail)
Internet: www.schilling-fn.de

Wpis w rejestrze
Wpis w rejestrze handlowym
Sąd rejestracyjny: Ulm
Numer rejestracyjny: HRB 739359

Nr NIP
Numer identyfikacyjny zgodnie z § 27a niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz):
DE327280180

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej Umowy państwowej w sprawie stacji radiowych (Rundfunkstaatsvertrag):
Heike Schilling
SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH
Ernst-Zimmermann-Str. 9-11
88045 Friedrichshafen
Niemcy

Optymalizacja strony i doradztwo
Keller Medienberatung
Internet: www.keller-medienberatung.de

Źródło: http://www.e-recht24.de

 

SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

Deutsches Patent- und Markenamt, Register-Nr. 30 2020 004 180
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Register-Nr. 018229511
(European Union Intellectual Property Office - EUIPO)

 

 

Wykluczenie odpowiedzialności (Disclaimer):

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust.1 TMG (Ustawa o mediach elektronicznych) jako dostawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści znajdujące się na tych stronach według przepisów ogólnych. Według §§ 8 do 10 TMG jako dostawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub gromadzonych treści osób trzecich ani do badania okoliczności mogących wskazywać na działalność sprzeczną z prawem. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasz serwis zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy udzielić gwarancji odnośnie treści pochodzących od osób trzecich. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki z naszych stron, odpowiadają ich właściciele lub operatorzy. Podlinkowane strony w momencie podlinkowania zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Nie może być jednak wymagana stała kontrola treści podlinkowanych stron bez istnienia konkretnych podstaw do podejrzenia naruszenia prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści opracowane przez operatorów stron i wykonane przez nich dzieła znajdujące się na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz innego rodzaju wykorzystanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga uzyskania pisemnej zgody danego autora wzgl. wykonawcy. Pobieranie oraz kopiowanie tej strony dozwolone jest jedynie do użytku prywatnego, nie zaś komercyjnego. Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie zostały sporządzone przez jej operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Przede wszystkim treści pochodzące od osób trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeśli pomimo to zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Źródła: eRecht24 Disclaimer, Wykluczenie odpowiedzialności eRecht24, wykluczenie odpowiedzialności z portalu prawa internetowego adwokata Sörena Sieberta eRecht24

 

Deklaracja o ochronie danych:

Ochrona danych
Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zapisywane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub email), zawsze w miarę możliwości odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Bez uzyskania wyraźnej zgody zainteresowanych osób takie dane nie będą przekazywane osobom trzecim

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji pocztą email) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna, pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich.
Niniejszym nie zgadzamy się na wykorzystywanie przez osoby trzecie naszych danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku publikowania danych kontaktowych w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez wysyłkę spamu pocztą email.

Źródło: Deklaracja o ochronie danych eRecht24