Τραβέρσα φορτίου από αλουμίνιο για μεγασάκους

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

  • Με ανάρτηση τραβέρσας για άγκιστρο γερανού.
  • Με 2 βάσεις για περονοφόρο
    - δυνατότητα συνεχόμενης μετατόπισης
    - συνεχόμενη ρύθμιση σε προφίλ περόνης έως 240 x 115 mm.
  • Με ανάρτηση 4 σημείων (στη μετωπική πλευρά)
    - για θηλιές μεγασάκου