Τρίποδο αλουμινίου με χειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες

Τεχνικά

Παρελκόμενα

Εικόνες

Κωδικός προϊόντος 1621001

 • Η βίδα με δακτύλιο μπορεί να περιστρέφεται υπό φορτίο κατά 360°.
 • Η τεράστια περιοχή ρύθμισης είναι εφικτή λόγω των τηλεσκοπικών πελμάτων.
 • Πτυσσόμενο.
 • Ολικό μήκος περ. 2.200 mm.
 • Διάμετρος περ. 600 mm (π. χ. σε κατάσταση μεταφοράς).
 • Αντιολισθητικά επιθέματα καυτσούκ-μετάλλου είναι τοποθετημένα στην κάτω πλευρά των πελμάτων ρύθμισης.
 • Εξασφάλιση της ευστάθειας έναντι ανατροπής.
 • Χρησιμεύει στην ανύψωση φορτίων, ιδιαίτερα σε σημεία τα οποία είναι δύσκολα προσβάσιμα από τις συνήθεις συσκευές.
 • Το βαρούλκο με μανιβέλα διαθέτει σύστημα άμεσης μετάδοσης κίνησης τυμπάνου για γρήγορο ξετύλιγμα χωρίς φορτίο (με άγκιστρο φορτίου ασφαλείας).
 • Το βαρούλκο συνδέεται με φλάντζα στο επιθυμητό ύψος με το τρίποδο αλουμινίου.
 • Το φορτίο αναρτάται στο άγκιστρο στο συρματόσχοινο ή απευθείας στη βίδα με δακτύλιο