Τραβέρσα αλουμινίου για παλετοφόρο

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

  • Το άγκιστρο φορτίου ασφαλείας (με ωστικό έδρανο) μπορεί να περιστρέφεται υπό φορτίο κατά 360°.
  • Συνεχόμενη ρύθμιση έως μέγιστο προφίλ περόνης 240 x 115 mm.
  • Η τραβέρσα αλουμινίου προσαρμόζεται συνεχόμενα σε όλες σχεδόν τις περόνες.