Περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου

Πληροφορίες

Τεχνικά

Εικόνες

 • Σημείο ανάρτησης στο μπουλόνι στο κυλιόμενο βαγονέτο 3.000 mm
 • Χρήση εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Δυνατότητα περιστροφής κατά 360°.
 • Με ασφάλιση ακινητοποίησης / μονάδα φρένου (Αρχή: παρόμοια με μηχανισμό φρένου τυμπάνου).
 • Ύψος του περιστρεφόμενου γερανού:
  - Ολικό ύψος 3.380 mm
  - Μήκος κολώνας 3.000 mm
 • Μπούμα:
  - Ολικό μήκος 2.000 mm
 • Ο περιστρεφόμενος γερανός αλουμινίου αποσυναρμολογείται σε 5 τμήματα:
  - Κολώνα
  - Μπούμα/περιστρεφόμενος βραχίονας
  - Προφίλ στήριξης, συμπεριλ. μονάδα φρένου
  - Λοξή ράβδος
  - Κυλιόμενο βαγονέτο, συμπεριλ περιμετρικός ιμάντας
  και μπορεί να στηθεί εύκολα από τουλάχιστον 2 άτομα.
 • Ο περιστρεφόμενος γερανός αλουμινί ου στερεώνεται με βύσματα απευθείας στο δάπεδο ή συνδέεται με φλάντζες στη βάση (Κωδικός προϊόντος 23010).