Aluminijske traverze za viličare

O proizvodu

Tehnički podaci

Slike

  • Sigurnosna kuka (sa osovinskim lećajem) može se pod opterećenjem okretati za 360°.
  • Može se proizvoljno podesiti na maksimalni profil nosača viličara od 240 x 115 mm.
  • Ova aluminijska traverza za viličare odgovara bez ograničenja gotovo svim nosačima viličara.