Aluminijski zakretni kran

O proizvodu

Tehnički podaci

Slike

 • mjesto kačenja na klinu mačke 3.000 mm
 • mogućnost primjene unutra i vani
 • zakretna za 360°
 • Sa blokadom / kočnim mehanizmom (princip sličan onom kod mehaničkih bubanja za namatanje).
 • Visina zakretnog krana:
  - ukupna visina 3.380 mm
  - dužina stupa 3.000 mm
 • strijela:
  - ukupna dužina 2.000 mm
 • Aluminijski zakretni kran može se rastaviti u 5 dijelova:
  - stup
  - strijela krana / zakretna strijela
  - potporni profil sa kočnom jedinicom
  - nakošena spojnica
  - mačka sa obodnom trakom
  i mogu ga jesnostavno sastaviti najmanje 2 osobe.
 • Aluminijski zakretni kran može se direktno vijcima i tiplama učvrstiti na pod ili uz pomoć prirubnice na konzolu (br. artikla 23010).