Ansvarsbestemmelser - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

I forbindelse med den tekniske videreudvikling og tilpasningen til vore kunders behov kan illustrationer og sammensætninger, samt oplysninger om ydeevne, egenskaber, dimensioner og vægt for produkter ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse. Illustrationerne er ikke del af kontrakten.

Vi er ikke forpligtede til at ændre allerede leverede produkter tilsvarende. Vi forbeholder os ligeledes retten til at tage varer ud af vores leveringsprogram. Arbejdsinstruktioner og råd om brugen og sikkerheden er ikke bindende og erstatter ikke retslige eller andre regler (f.eks. erhvervsfællesskabsmæssige) i de respektive lande.

Uden tilladelse fra SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH er det ikke tilladt at reproducere nogen dele af denne hjemmeside på nogen måde (tryk, fotokopi, mikrofilm eller andet) eller at oversætte dem til et maskinlæsbart sprog eller at gemme dem i elektroniske systemer og forarbejde dem der.

Ansvar for trykfejl og fejltryk er udelukket.