Ansvarsbestämmelser - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

I takt med den tekniska vidareutvecklingen och anpassningen till våra kunders behov, händer det att bilder, sammanställningar, prestanda, egenskaper, dimensioner och produktvikterna förändras utan förpliktelser eller förgående meddelanden. Bilderna spelar ingen avgörande roll i avtalet.

Vi är inte skyldiga att förändra redan levererade produkter i enlighet med förändringarna i katalogen. Vi förbehåller oss även att avlägsna artiklar ur vårt leveransprogram. Arbetsanvisningar och råd beträffande användning och säkerhet är oförbindliga och ersätter på inget sätt de rättsligt och övrigt gällande bestämmelser (t.ex. yrkessammanslutningar) i respektive land.

Ingen del av denna websida får utan samtycke från SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH i någon form (genom eftertryck, fotokopior, mikrofilm eller annan metod) reproduceras, översättas till ett maskinläsbart språk eller sparas i elektroniska system och där bearbetas.

Vi övertar inget ansvar för tryckfel eller -misstag.