This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

Aansprakelijkheidsregels - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

In het kader van de technische verdere ontwikkeling en de aanpassing aan de behoeften van onze klanten, kunnen afbeeldingen, samenstellingen, vermogensgegevens, eigenschappen, afmetingen en gewichten van producten zonder verplichting of mededeling vooraf worden gewijzigd. De afbeeldingen maken geen deel uit van de overeenkomst.

Wij zijn niet verplicht om reeds geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. Evenzo behouden wij ons voor om artikelen uit het leveringsprogramma te halen. Werkinstructies en adviezen voor het gebruik en de veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen in geen geval wettelijke of andere voorschriften (bijv. van de collectieve bedrijfsongevallenverzekering) in de desbetreffende landen.

Geen enkel deel van deze website mag zonder toestemming van SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH in welke vorm dan ook (door nadruk, fotokopie, microfilm of een ander procedé) worden vermenigvuldigd of in een machineleesbare taal worden omgezet of in elektronische systemen worden opgeslagen en daar worden verwerkt.

De aansprakelijkheid voor drukfouten en -onvolkomenheden is uitgesloten.