Záruční podmínky - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

S ohledem na další technický vývoj a přizpůsobení potřebám našich zákazníků se mohou obrázky, výkresy sestav, výkonové údaje, vlastnosti, rozměry a váhy našich výrobků změnit bez závazku nebo předchozího sdělení. Obrázky nejsou součástí smlouvy.

Nejsme povinni adekvátně měnit již dodané výrobky. Stejně tak si vyhrazujeme právo vyjmout výrobky z našeho výrobního programu. Pracovní pokyny a rady pro využití a bezpečnost nejsou závazné a v žádném případě nenahrazují zákonné nebo jiné (např. odborové) předpisy v příslušných zemích.

Žádná část těchto webových stránek nesmí být bez souhlasu SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH v jakékoliv formě (přetisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný proces) kopírována nebo překládána do strojně čitelného jazyka nebo ukládána do elektronických systémů a tam zpracovávána.

Záruka za chyby a nedostatky tisku je vyloučena.