Odpowiedzialność - SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH

W ramach dalszego rozwoju technicznego i dopasowania do potrzeb naszych klientów ilustracje, zestawienia, parametry, właściwości, wymiary i ciężary produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. Ilustracje zawarte w tym katalogu nie stanowią części umowy.

Nie jesteśmy zobowiązani do odpowiedniej zmiany dostarczonych produktów. Zastrzegamy sobie również prawo do wyjęcia artykułów z naszego programu dostawy. Wskazówki dotyczące pracy i porady odnośnie użytkowania i bezpieczeństwa są niezobowiązujące i nie zastępują ustawowych lub innych (np. stowarzyszeń związków zawodowych) przepisów obowiązujących w danym kraju.

Bez zgody firmy SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH zabrania się reprodukcji, przekładania na język pozwalający na odczyt maszynowy lub zapisywania w systemach elektronicznych i przetwarzania w nich tej strony internetowej lub jej części w jakiejkolwiek formie (przez przedruk, fotokopię, mikrofilm lub inną metodą).

Wyklucza się odpowiedzialność za błędy i wady w druku.