Personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning

Download

Lyfta laster och säkra personer - testat och godkänt

ALLA standardportalkranar av aluminium från SCHILLING är testade och godkända för transport av material och säkring av personer.

De sofistikerade systemen hos SCHILLING aluminiumportalkranar kan också användas för alternativa ändamål. Förutom det traditionella lyftandet av laster är nu även säkrandet av personer certifierat och därmed tillåtet.

SCHILLING aluminiumportalkran har typtestats tillsammans med vagnen som en förankringsanordning i enlighet med DIN EN 795:2012. Personen som ska säkras kan säkra sig direkt på vagnen med hjälp av valfri "personlig skyddsutrustning". En eventuell räddare kan sedan också säkra sig på samma vagn.

Maximalt en användare per vagn kan säkra sig mot fall med sin personliga skyddsutrustning. Själva vagnen säkras genom att aktivera det röda bandet.

Generellt kännetecknas våra portalkransystem i aluminium av hög flexibilitet och enkel hantering. Den höjd- och längdjusterbara, fristående konstruktionen kan enkelt monteras och demonteras med några få enkla steg. Inga konstruktionsändringar (t.ex. dymlingar eller liknande) är nödvändiga.

 

Märkning av personlig säkerhetsanordning på sidostativ och vagn

Exempel - lastkapacitet 1 000 kg