This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more

Specialutföranden av kransystem och lyfttelfer

Det är vi som är din kontaktperson när du söker skräddarsydda speciallösningar inom områdena kranteknik och lyftteknik. Tack vare vår mångåriga erfarenhet är vi i stånd att utveckla och producera en individuellt utarbetad specialprodukt för näst intill varje uppgift du ger oss.

Det må vara fråga om kranar, traverser, treben, multilifter … vi är rätt partner för individuella projekt inom “lyft och transport” av alla slags laster.