Опаковъчен и транспортен сандък

информация

Технически данни

  • вкл. отварящ се капак на панти
  • с приспособление за поставяне на катинар
  • с две ръкохватки на капака за отваряне
  • вкл. 6 стоманени направляващи колелца супереластични каучукови гуми с вградена спирачка за колесния механизъм
  • Опаковъчния и транспортен сандък може да бъде предвижван без спомагателни средства.
  • Дъното на опаковъчния и транспортен сандък е подсилено по такъв начин, че той може да бъде повдиган с виличен повдигач с ръчно управление или мотокар, напр. за натоварване в камион.
  • Отделните елементи на алуминиевия портален кран могат да бъдат компактно и системно съхранявани в него, както и транспортирани.
  • На работната площадка на разположение на монтажниците винаги ще има напълно окомплектован алуминиев портален кран.

Опаковъчният и транспортен сандък се изработва индивидуално за съответния алуминиев портален кран (заедно c включеното оборудване).