Specialmultilift i aluminium - flyttbar med last

Projektbeskrivning

  • Denna specialmultilift i aluminium kan förflyttas med last.
  • Pelaren kan vridas med 360°.
  • Lasten höjs och sänks med hjälp av en flytt- och fixerbar lyftvagn samt en motsvarande lyfttelfer.
  • Motvikterna är ”medgående” för att vid varje tillfälle garantera en nödvändig stabilitet.
  • Mycket kompakt och kort konstruktion.