Specialportalkran i aluminium - Kran för tung last

Projektbeskrivning

  • Kran för tunglast
  • bestående av:
    - sidoställ (höger sida) med påmonterat horisontalreglage
    - sidoställ (vänster sida) i parallellutförande
  • En internationellt välkänd hiss- och rulltrappsproducent använder denna portalkran vid montering av drivmotorer och utmontering vid underhållsarbeten.
  • Därtill kan lasten förflyttas på den sex meter långa balken med hjälp av en lyftvagn.