Specialmultilift i aluminium - Liten grundstorlek

Projektbeskrivning

  • Denna specialmultilift i aluminium har tagits fram, konstruerats och tillverkats för en välkänd verktygsmaskintillverkare.
  • Den förefintliga uppställningsplatsen var mycket begränsad.
  • Produkten täcker att enormt arbetsområde.
  • Ringa grundmått.
  • Teleskopiskt justerbar utliggningsarm.
  • Höjdinställning med den integrerade telfern.
  • Fackverksmast kan vridas med 360°.
  • Alla rörelser kan även göras med last.