Ambalažne kutije i transportni sanduci

O proizvodu

Tehnički podaci

  • s poklopcem sa šarkama
  • s jezičkom za postavljanje lokota
  • sa dva upusna preklopna držača na poklopcu
  • sa 6 zakretna kotača od čeličnog lima
  • super elestičnim pneumaticima od pune gume
  • s ugrađenom kočnicom za kotače i obrtni mehanizam
  • Ambalažne kutije i transportni sanduci mogu se pomijerati individualno i bez dodatnih pomagala.
  • Dno ambalažne kutije odnosno transportnog sanduka je ojačano tako da ga bez problema mogu podizati viličari ili industrijska vozila npr. prilikom pretovara na kamion.
  • Pojedinačne komponente aluminijskog portalnog krana mogu se potpuno i sistematski smjestiti, čuvati i prevoziti tako da štede prostor.
  • Monteri na licu mjesta imaju uvijek na raspolaganju kompletan sistem aluminijskog portalnog krana.

Ambalažna kutija i transportni sanduk prilagođavaju se konkretnom aluminijskom portalnom kranu (uključujući i prateći pribor).