Hvis du har spørsmål om våre ATEX-produkter ta kontakt med oss:

Ta kontakt:

Tlf.: +49 7541 60404-0

E-post:

Kontaktskjema

ATEX

ATEX SONER

SCHILLING ATEX produkter

ATEX DIREKTIVER

ATEX sertifisert:

SCHILLING portalkraner og andre løfteprodukter er også sertifisert for områder i ATEX sone-1. Overalt der hvor det finnes brennbare substanser, som for eksempel gasser, tåke, damper eller støv i antennelig konsentrasjon, er det eksplosjonsfare. Når man snakker om eksplosjonsbeskyttelse, er det meget sannsynlig at også begrepet ATEX er oppført. ATEX står for ATmosphères EXplosibles. Denne eksplosjonsbekyttelsen regulerer ATEX-direktivet, som inndeles i ATEX-produktdirektivet 2016/34/EU og ATEX-bedriftsdirektivet 1992/92/EF.

På grunn av den økende etterspørselen kan vi levere begge varianter av våre aluminium portalkraner, altså stasjonære Portalkran og bevegelige Portalkran under last, med et sertifikat i henhold til det Europeiske direktivet 2014/34/EU for omgivelser i sone 1. Individuelt kan vi også sette sammen din løfte-spesialløsning iht. ATEX-produktdirektivet 2016/34/EU. Vennligst ta kontakt med oss direkte (kontaktdata finner du her på høyre side ved siden av ATEX-symbolet).