Περισσότερες εικόνες εφαρμογών SCHILLING Kran- und Hebetechnik

Στη συνέχεια, θα βρείτε εικόνες εφαρμογών και παραδείγματα από τους διάφορους τομείς και έργα στα οποία οι γερανοί μας χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία.