Νέα

Γερανός γερανογέφυρα αλουμινίου με μπλοκ τροχαλίας

Γερανός γερανογέφυρα αλουμινίου με μπλοκ τροχαλίας για εύκολη ανύψωση βαρέων φορτίων - μπορούμε να παραδώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημ